08 بهمن 1400

پذیرش

لطفا برای ثبت نام، فرم ذیل را تکمیل نموده و به ایمیل این ایمیل آدرس توسط Spambot ها محافظت شده، برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید ارسال فرمایید.

پذیرش
دریافت فرم پذیرش

تذکر: تکمیل و ارسال پرسشنامه فوق به منزله پذیرش در مرکز رشد فناوری دانشگاه قم نمی باشد، و متقاضیان پذیرش باید مراحل عضویت در مرکز را طی نموده و در نهایت قرارداد ورود به مرکز عقد نمایند.

این مقاله را محبوب کنید