08 بهمن 1400

قوانین مالکیت معنوی

مرکز رشد دانشگاه قم ، جهت آشنایی مخترعان ارجمند با حقوق مالکیت معنوی، فایل قوانین و اظهار نامه های مربوط به مالکیت معنوی را در سایت مرکز قرار داده است .

جهت دریافت فایلهای مربوطه ادامه مطلب را کلیک کنید.

 

برای دریافت فرم اظهارنامه جهت ثبت اختراع  ، اینجا را کلیک کنید.

 

 


برای دریافت قوانین مالکیت معنوی اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت فرم اظهارنامه جهت ثبت علامت تجاری ، اینجا را کلیک کنید.

این مقاله را محبوب کنید