08 بهمن 1400
روال ها
نویسنده :روابط عمومی
فن بازار عنوان: استفاده از خدمات فن بازار هدف: برقراری حلقه ارتباطی بین عرضه کننده فناوری، متقاضی و سرمایه گذار تعاریف: فن‌بازار:...
يكشنبه, 17 دی 1391 | 10553 آمار بازدید | ادامه مطلب...
نویسنده :روابط عمومی
عقد قرارداد رشد عنوان: روند عقد قرارداد رشد هدف: ایجاد امکان استفاده شرکت‌های فناور از خدمات حمایتی مرکز رشد دانشگاه قم تعاریف:...
يكشنبه, 17 دی 1391 | 10218 آمار بازدید | ادامه مطلب...
نویسنده :روابط عمومی
دریافت تسهیلات رشد عنوان: روند دریافت تسهیلات هدف: پرداخت تسهیلات مصوب شده برای واحد فناور در شورای مرکز رشد دانشگاه قم تعاریف:...
يكشنبه, 17 دی 1391 | 10000 آمار بازدید | ادامه مطلب...
نویسنده :روابط عمومی
پذیرش عنوان: روند پذیرش تا عقد قرارداد رشد هدف: ارزیابی ایده تجاری سازی متقاضی برای پذیرش در مرکز رشد دانشگاه قم و تجاری شدن و...
يكشنبه, 17 دی 1391 | 10376 آمار بازدید | ادامه مطلب...
نویسنده :روابط عمومی
برگزاری سمینارها، دوره ها و کارگاه­ها (برنامه­ های آموزشی) توسط واحدهاي فناور، موسسات و شرکت­های دانش بنیان عنوان: روند درخواست...
يكشنبه, 17 دی 1391 | 9698 آمار بازدید | ادامه مطلب...
نویسنده :روابط عمومی
درخواست استفاده از خدمات مشاوره تخصصی هدف: استفاده از خدمات مشاوره­ای مرکز رشد جهت ایجاد و گسترش کسب­ و کارهای دانش ­بنیان تعاریف:...
يكشنبه, 17 دی 1391 | 9551 آمار بازدید | ادامه مطلب...


صفحه 1 از 2