08 بهمن 1400
مقطع پیش رشد
نویسنده :دفتر
  نام واحد فناور: فن آفرین شیمی عنوان ایده محوری: پالايش و بازفرآوری کاتاليستهای پالاديم بر پایه کربن توضیح مختصر ایده محوری:...
يكشنبه, 19 بهمن 1399 | 1836 آمار بازدید | ادامه مطلب...