مجتمع فرهنگی دیجیتال منطقه ای استان قم

مجتمع فرهنگی دیجیتال منطقه ای استان قم به جهت توسعه فعالیتهای شرکتهای دانش بنیان در زمینه رسانه های دیجیتال در سال 1391 با عقد تفاهم نامه مشترک مرکز رشد دانشگاه قم با شبکه ملی فرهنگ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را شروع کرد.

در این مرکز ضمن حمایت از واحدهای فناور مستقر، تولیداتی در راستای ماموریت و اهداف مراکز فرهنگی دیجیتال انجام میشود.

پایگاه اطلاع رسانی مجتمع منطقه استان قم : http://qomacademy.com می باشد.

 

این مقاله را محبوب کنید