04 آذر 1399
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

کارگاه سرمایه گذاری خطر پذیر

کارگاه سرمایه گذاری خطر پذیر

 

کارگاه سرمایه گذاری خطر پذیر با 90 درصد تخفیف برای مدیران واحدها و اعضا 

کد تخفیف از طریق ايميل برای مدیران واحدهای فناور ارسال می شود.

زمان چهارشنبه : 23 مهرماه 

ساعت : 12 الی 14 به صورت آنلاین.

صندوق پژوهش و فناوری ایده آل صنعت

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB