04 آذر 1399
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

حمایت یک میلیاردی از استارت آپها-بارز کمپ

حمایت یک میلیاردی از استارت آپها-بارز کمپ

 

موضوع فراخوان تامین سفارش قطعات صنعتی 

کمپ 4 روزه رایگان 

اطلاعات بیشتر و ثبت نام: www.barez.com/bc

شماره تماس : 86796000 داخلی 674

گروه صنعتی بارز

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB