04 آذر 1399
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

وبینار اولین رویداد s3

وبینار اولین رویداد s3

 

مرکز نوآوری تحول دیجیتال فولاد ، اولین وبینار رویداد smart.steel3 را برگزار می نماید.

اطلاع بیشتر و ثبت نام : stp.ut.ac.ir

تماس : داخلی 167-8822700

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB