30 مهر 1396
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh pannel

اخبار

کارگاه آموزشی تجاری سازی فناوری

 

فراخوان

کارگاه آموزشی تجاری سازی فناوری

 

سرفصل ها:
- اصول مالکیت معنوی در تجاری سازی
- ارزیابی پتانسیل و میزان بلوغ تجاری سازی
- ارزشیابی دانش فنی برای تجاری سازی
- طراحی و تدوین مدل کسب و کار و طرح تجاری
- مکانیزم های تجاری سازی، بهره برداری و ورود به بازار
- تأمین مالی از طریق سرمایه گذاران خطرپذیر
- مطالعه موردی استارتاپ های موفق


مدرس: دکتر صابرفرد
زمان برگزاری: چهارشنبه 3 آبان
مکان برگزاری: مازندران، شهرستان آمل، خیابان امام خمینی، آفتاب 36، میدان حر، دانشگاه علمی و کاربردی فذا
ثبت نام و اطلاعات بیشتر در سایت: www.mstp.ir

دورهمی تاب فکر با موضوع اکوسیستم کارآفرینی

 

 

 تاب فکر
دور همی تاب فکر با موضوع اکوسیستم کارآفرینی

 

- بستری برای همفکری
- شبکه سازی
- جذب سرمایه
- توسعه کسب و کارهای نوپا
شتاب دهنده ها شرکت هایی هستند که یک استارتاپ را مورد حمایت فکری، فنی و مالی قرار می دهند و تیم ها را بر اساس شرایط و قوانین داخلی خود پذیرفته تا با خدمات ارائه شده بتوانند مسیر توسعه و تجاری سازی ایده خود را با حداقل ریسک بپیمایند. با توجه به نقش اساسی و مهم آموزش و مشاوره و بهره گیری از تجربیات مربیان کسب ‌وکار و فناوری، تاب تک جهت حمایت از کارآفرینی در زمینه های فرهنگی، فنآوری اطلاعات، نشر الکترونیک تلاش می نماید تا با ارائه این خدمات طبق برنامه‌ی کسب ‌وکار واقعی و جذاب در فرآیند تجاری سازی نوپا، شما را یاری نماید. اطلاعات لازم در خصوص فرآیند اجرایی تاب تک و نحوه پیوستن به این مجموعه در دیگر بخش ها قابل مشاهده است.


زمان برگزاری: چهارشنبه – 26 مهرماه - ساعت 16 الی 19
مکان برگزاری: قم - پردیس فارابی دانشگاه تهران - سالن مطهری
سخنرانان: سیدمهدی قریشی، رامین رضازاده، اشکان خانزاده
ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر
http://tobtech.ir
@tobtech

فراخوان کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات و ظرفیت های قانونی توسعه فناوری

 

کارگاه آموزشی

 

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات و ظرفیت های قانونی توسعه فناوری (قانون کار، قانون مالیات و قانون تجارت)


سرفصل ها:

- حمایت از حقوق و آزادی های فردی در حوزه علمی یا پژوهشی
- سهیم کردن دیگران در داده های پژوهشی
- نظام مند کردن طراحی دوره های بین رشته ای
- ساز و کارهای حمایت از پارک های علم و فناوری
- نظام مند ساختن بهره برداری از تولیدات علمی
- تجاری سازی اختراعات و یافته های پژوهشی
- نظام مند ساختن مدیریت تولیدات علمی و فکری
- بررسی انواع قراردادهای توسعه فناوری
- آشنایی با ظرفیت های موجود در قانون کار و مالیات و تجارت در توسعه فناوری

مدرس: دکتر منشدی
زمان برگزاری: پنج شنبه 4 آبان ساعت 8:30
مدت کارگاه: 8ساعت
مکان برگزاری: پارک علم و فناوری
ثبت نام تا تاریخ: 1 آبان
اطلاعات بیشتر در سایت: http://alborzstp.ir

فرخوان کارگاه آموزشی ارزش گذاریIP و قیمت گذاری فناوری

  ip

 

به منظور ارتقای دانش و توانمندی مدیران، کارشناسان، واحدها و موسسات مستقر در پارک های علم و فناوری ومراکز رشد، کارگاه آموزشی با عنوان ارزش گذاریIP و قیمت گذاری فناوری توسط پارک علم و فناوری البرز برگزار می شود.


سرفصل ها:
- مراحل رشد ایده و شرکت ها
- قیمت گذاری ایده و شرکت در طول رشد
- توچه به عرضه و تقاضا
- دارایی های مشهود و نامشهود
- روش های متداول ارزش گذاری

زمان: دوشنبه 22 آبان
مکان برگزاری: محل پارک
زمان برگزاری: 8:30
مدت کارگاه: 8 ساعت
ثبت نام: حداکثر تا تاریخ 17 آبان
مدرس: دکتر کریمیان اقبال

فراخوان دوازدهمین جشنواره انتخاب کارآفرینان برتر سال 96

 

 

 

 poster

فراخوان دوازدهمین جشنواره انتخاب کارآفرینان برتر سال 96

 

کارآفرینان همواره به عنوان عامل تغییرات در نظام اقتصادي، اجتماعی و ... نقش آفرینی می نمایند. لذا امروزه با عنایت به ماهیت متلاطم اقتصادي- اجتماعی جهان و هم چنین وضعیت موجود اشتغال و بازار کار کشور، توجه به مقوله کارآفرینی به لحاظ اهمیت و نقش مثبت آن در رشد و توسعه اقتصادي- اجتماعی، امري ضروري و بنیادي می باشد.

 "کارآفرینی" فرایندي است که از طریق آن فرد کارآفرین ضمن شناسایی فرصتها از طریق نوآوري و پذیرش مخاطره، ارزش جدیدي در حوزه هاي اقتصادي یا اجتماعی به وجود می آورد و به دلیل تغییر و تحولی که در شیوه هاي متداول ایجاد می نماید، نقش مهمی در رشد و توسعه کشورها دارد. در واقع کارآفرینی یکی از مهمترین راهکارهاي موجود می باشد که می تواند در راستاي سیاست هاي برنامه هاي توسعه کشور، با تکیه بر سرمایه عظیم نیروي انسانی متخصص، اهداف توسعهاي کشور را پوشش داده و مسیر گذار از اقتصاد مبتنی بر منبع به اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی را تسهیل نماید.

اهداف

-           ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی، خلاقیت و نوآوري

-           شناسایی کارآفرینان در سراسر کشور و انتخاب برترین آنها و معرفی به عنوان الگو به آحاد جامعه خصوصا جوانان

-           ایجاد فضاي تعامل و همکاري میان فعالان عرصه هاي مختلف اقتصادي در بخش صنعت، کشاورزي و خدمات

-           ایجاد نشاط و رقابت در فضاهاي کسب و کار

-           هم افزایی و مشارکت کارآفرینان در توسعه اقتصادي کشور و ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی

-           تشویق حامیان کارآفرینی به مشارکت و سرمایه گذاري در اجراي برنامه هاي کارآفرینی و به خصوص تعامل جدي با کارآفرینان و نوآوران حاضر در جشنواره

-           حمایت معنوي از کارآفرینان براي ایجاد کسب و کار جدید

-           رشد اعتماد به نفس و روحیه خودباوري در جوانان

-           تقویت نقش کارآفرینان در نظام تصمیم سازي کشور

کسب اطلاعات بیشتر در سایت: http://karafarinanebartar.ir

صفحه 1 از 37


By PLAVEB