10 خرداد 1399
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

پرسشنامه ارزیابی ایده

 arm

 

فرم داوری ایده جهت پذیرش در مرکز رشد دانشگاه قم  ______________________________________

 

عنوان ایده محوری:

معرفی اجمالی محصول/ خدمت:

زمينة فعاليت واحد:نام واحد/ شرکت:                                        

وضعيت حقوقی متقاضی:      در حال ثبت           ثبت شده          ثبت نشده    

 نام و نام خانوادگی مسئول/ مدیر واحد/ ارائه دهنده ایده:             

نشانی و کد پستی:

تلفن:

نمابر:

Email:

نظر داور ارزیاب طرح:


توجیه نوآوری و فناوری محصول/ خدمت:

این محصول/ خدمت مشابه داخلی دارد؟

بله ¨ در صورت داشتن مشابه داخلی تفاوت، مزیت و قابلیت‌های ویژه آن را تشریح نمایید.

خیر ¨ در صورت نداشتن مشابه داخلی، تاکنون نیاز به این محصول/ خدمت چگونه مرتفع می‌شده است؟

 

ویژگی‌های محصول/ خدمت را تشریح کنید.

 

سابقه موضوع ايده از جنبه‌هاي نظري و تجربي در ايران و ساير کشورها را با ذکر منابع و نام شرکت‌های ارائه دهنده محصول/ خدمت بيان کنيد.

 

سطح فناوری و پیچیدگی فنی طرح کدام است؟ (با ذکر دلیل و ارائه مستندات)

فناوری سطح پایین ¨                    فناوری سطح متوسط ¨                  فناوری سطح بالا ¨

دلیل:

 

مشخصات فنی محصول/ خدمت را به همراه نقشه‌ها/ اسناد فنی آن تشریح کنید. (مستندات پیوست شود)

نظر داور ارزیاب طرح:


 

 

توجیه اجرایی طرح:

ایده محوری در حال حاضر در چه مرحله‌ای است؟ (مستندات پیوست گردد)

¨ فاز مطالعاتی در دست انجام                                    ¨ فاز مطالعاتی انجام شده 

 ¨نمونه اولیه ساخته شده                                          ¨در مرحله ساخت نمونه

 ¨سایر ( توضیح داده شود)

 

ترتیب مراحل فنی به همراه زمان‌بندی اجرا را در جدول زیر ذکر کنید.

رديف

اقدام فنی

سال اول (دو ماهه)

سال دوم (دو ماهه)

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موانع احتمالی اجرایی طرح را بیان کنید. مرکز رشد چگونه می‌تواند برای رفع این موانع کمک کند؟

 

آيا اجرای ايده شما نياز به گرفتن مجوز خاصی دارد؟ توضيح دهيد.

نظر داور ارزیاب طرح:


 

 

توجیه توان اجرایی تیم کاری:

تیم کاری خود را معرفی نمایید؟ (رزومه افراد تیم پیوست گردد.)

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصيلي/زمينة تخصصي

شغل کنونی و محل اشتغال

سمت در تیم

نوع همکاري

تمام وقت

پاره وقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در صورتی که به تکمیل و تقویت تیم اجرایی نیاز است، تعداد و تخصص آن‌ها را ذکر کنید.

نظر داور ارزیاب طرح:


 

 

توجیه تجاری طرح:

رقبایتان در بازار را نام ببرید. مزيت رقابتي شما نسبت به هر یک از رقبا چيست؟

رديف

نام رقیب

مزیت شما نسبت به رقیب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه فروش و قيمت گذاري محصول/ خدمت خود را بيان نمايد.

 

بازار هدف (مشتريان اصلی) محصول/ خدمات خود را به تفکیک هر بخش به همراه میزان نیاز مشخص نماييد.

رديف

گروه بندی مشتریان

میزان نیاز بازار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر داور ارزیاب طرح:


  

پیش‌بینی هزینه‌های اجرای طرح

مهم‌ترین هزینه‌های اجرای طرح جهت تولید و عرضه محصول/ خدمت را ذکر کنید.

رديف

شرح

مبلغ (ریال)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه تامین هزینه‌های اجرای طرح را ذکر کنید.

رديف

شرح

مبلغ (ریال)

 

آورده تیم

 

 

وام بانکی

 

 

سرمایه‌گذار خصوصی

 

 

سایر موارد:

 

 

 

 

نظر داور ارزیاب طرح:


ساير توضيحات ضروری

 

 

 

عناوين مستندات پيوست

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی تکميل کننده                        تاريخ تکميل                                                                                    امضا

........................................................................                     .................................................                  ..................................

نظر داور ارزیاب طرح:

 

 

این مقاله را محبوب کنید

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان

By PLAVEB