01 مهر 1400

آيين‌نامه شراكت مركز رشد در واحدهاي فناور

آيين‌نامه (18)
آيين‌نامه شراكت مركز رشد در واحدهاي فناور
 
در جهت اجراي مصوبات هيات امنا و شوراي مركز رشد دانشگاه قم در خصوص تكميل و اصلاح آيين‌نامه 8 و به منظور تعريف سهم مشاركت مركز رشد در مالكيت معنوي ايده‌ها و تعيين درصد سهم مركز رشد در قراردادهاي شراكت با واحدهاي فناور و به منظور تحقق اهداف ماده 1، اين آيين‌نامه تدوين شده است.
ماده1- هدف از مشاركت مركز رشد در واحد‌هاي پذيرش‌شده، به شرح زير است:
•    كاهش نگراني واحدهاي فناور در خصوص هزينه خدمات دريافتي از مركز رشد و پرداخت آن در قالب سهم مشاركت
•     افزايش نظارت مركز رشد بر واحدهاي فناور به منظور تسريع در سود‌دهي وتجاري‌سازي ايده‌ها
•     افزايش كمك‌هاي مركز رشد به واحدهاي فناور به منظور برخورداري از سود‌ بيشتر
•     به كارگيري درآمد مشاركت‌ها براي ايجاد كسب ‌و‌كارهاي جديد
ماده2- سهام مركز رشد در شركت‌هايي كه ايده‌هاي آنها در مركز رشد پذيرفته مي‌شود 3 تا10 درصد مي‌باشد و خارج از اين گستره به تصويب شوراي مركز نياز دارد.
 ماده3- سهم‌ مشاركت مركز در هنگام عقد قراردادهاي مقطع رشد و در قالب شخصيت حقوقي قطعي مي‌گردد و بدهي‌هاي مقطع پيش‌رشد در هنگام انتقال به مقطع رشد، به درصد سهام تبديل مي‌شود.
ماده4- ميزان سهام مركز رشد بابت خدمات سال اول استقرار در تمام دارايي شركت از زمان شروع دوره پيش رشد، معادل 3 درصد است.
يادآوري: در صورتي كه سرمايه رسمي و واقعي شركت در زمان عقد اولين قرارداد بيش از يك ميليارد ريال باشد، به ازاي هر يك ميليارد ريال، يك درصد سهم مركز كاهش مي‌يابد.
ماده5- به ازاي قرارداد سال‌هاي بعدي مركز رشد، حداكثر تا 5 سال، به ازاي هر سال، يك درصد سهم مركز افزايش مي‌يابد.
ماده6- در صورت پرداخت تسهيلات از سوي مركز رشد بر اساس نسبت تسهيلات اعطايي به سرمايه رسمي شركت، سهام مركز رشد اضافه مي‌شود.
ماده7- به نسبت افزايش سهام رسمي شركت به صورت سرمايه‌گذاري نقدي از سوي اعضاي شركت، درصد سهم‌الشركه مركز كم مي‌شود.
يادآوري: سرمايه‌گذاري غيرنقدي و دريافت تسهيلات و مانند آن موجب تغيير سهم نمي‌شود.
ماده8- افزايش يا كاهش سهم مركز، بر اساس اطلاعات دريافتي از سوي مديران شركت و دريافت موافقت از بالاترين ركن تصميم‌گير شركت، ازسوي رئيس مركز به شوراي مركز پيشنهاد مي‌شود و پس از تصويب در شوراي مركز، بين شركت و مركز قرارداد بسته مي‌شود.
ماده9- در پايان سال‌ مالي هر شركت، سرمايه و سود سهام مركز رشد تعيين مي‌شود و بنا به تصميم شوراي مركز رشد، سود سالانه مركز رشد پرداخت و يا به سهم مركز در شركت اضافه مي‌گردد.
ماده10- در صورت عدم اجراي تعهدات شركت مبني بر افزايش سرمايه يا پرداخت سود سالانه و يا پرداخت بدهي و مانند آن، مركز مي‌تواند از تضمينات استقرار استفاده كند.
ماده11- مركز رشد مي‌تواند در هر مرحله‌اي، سهام خود را واگذار كند و شركت در خريد اين سهم در اولويت است. تصويب ارزش سهم و تصميم در خصوص واگذاري آن به عهده شوراي مركز ‌مي‌باشد.
ماده 12- اين آيين‌نامه در 12 ماده و 2 يادآوري در پنجاه و چهارمين نشست شوراي مركز رشد دانشگاه قم تصويب شد و هرگونه تغيير منوط¬ به موافقت شوراي مركز مي¬باشد.

این مقاله را محبوب کنید

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان