01 مهر 1400

ارتباط و پذيرش واحدهاي پژوهشی دانشگاهي

آيين نامه (5)
ارتباط و پذيرش واحدهاي پژوهشی دانشگاهي
 
مقدمه

به منظورتقويت و رشد واحدهاي پژوهشی دانشگاهي، ايجاد انسجام در فعاليت­هاي­ آنها ،ترغيب اساتيد و اعضاي هيأت علمي به پژوهش و ايجاد تسهيلات به منظور تسريع در فعاليت­هاي آنها، مركز رشد دانشگـاه قم آمادگـي دارد تا واحـــدهــاي پژوهشی دانشگاهي را پذيرفته و آنها را در مرکز رشد تحقيقاتی استقرار دهد.

اين واحد‌ها در طي دوره حضور در مرکز رشد براي دست­يابي به اهداف و اجراي پروژه‌های خود اقدام خواهند كرد، ضمن اين ­كه می توانند از تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي مركز،‌ خدمات اطلاع‌رساني و اينترنت، كتابخانه‌ها، خدمات اداري عمومي و اعتباري در انجام تحقيقات و پروژه‌ها، استفاده كند. واحدها مي­توانند اطلاعات تخصصي خود را پنهان نگهدراند و مرکز موظف است اطلاعاتی را که از واحدها دريافت کرده محرمانه تلقي كند.

ماده 1- تعريف

در اين آيين‌نامه واحد پژوهشی دانشگاهي واحدي است كه از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری دارای مجوز واحد پژوهشی است كه در اين آيين­نامه به اختصار واحد نوشته مي­شود. و مراحل فراخوان، پذيرش، تعهدات حين استقرار و خروج به شرح زير است:

ماده 1-  توزيع فراخوان توسط مركز  در دانشگاه­هاي منطقه صورت مي­پذيرد.

ماده 2- پذيرش واحدهاي مذكور توسط شوراي پذيرش مركز رشد و مطابق با آيين­نامه­هاي مربوط انجام مي­شود. واحدهاي متقاضي بايد شرايط زير را داشته باشند:

1- مجوز واحد پژوهشی از وزارت علوم تحقيقات وفناوری
2- برنامه كاري واحد پژوهشی دانشگاهي
3- اجراي طرح‌هاي مورد نياز دانشگاه با اعتبار معين از مركز رشد

تبصره 1- لازم است اعضا به همراه بودجه تخصيص يافته براي طرح­هاي پژوهشي در دوره حضور در مركز مشخص شده باشد.

ماده 3 - تعهدات مركز رشد ارائه انواع خدمات به واحد مطابق آيين­نامه خدمات واحدهای مستقر در مرکز رشد خواهد بود.

 

ماده4- تعهدات واحدهاي پژوهشی دانشگاهي عبارت است از

1)     رشد كمي و كيفي فعاليت­هاي واحد طبق برنامه ارائه شده در زمان استقرار در مركز

2)     خاتمه فعاليت و خروج از مركز رشد در صورت كسب يكي از شرايط خروج

3) ارتباط واحد با مركز به نحو مناسب در مكاتبات انعکاس داده شود . علاوه بر آن واحد موظف است در ارزيابي دوره اي مرکز از روند رشد واحدهای مستقر و بررسي مراحل پيشرفت و نتايج پروژه های در حال انجام، با مدير مركز همكاري كند و تابع مقررات و ضوابط مركز رشــد باشد. اطلاعات محرمانه پروژه ها محفوظ باقي بماند و مرکز موظف است محرم اسرار واحدها باشد.

4) هزينه هاي خدمات دريافتي واحد از مركز رشد بر اساس تعرفه ها به­طور ماهانه جزو ديون واحد محسوب و از اعتبار خدماتی واحد کسر می­شود و يا 3 ماه يك بار پرداخت مي­گردد.

ماده5 - مركز رشد در موارد زير حق دارد در هر زمان نسبت به خاتمه فعاليت واحد اقدام كند و واحدها موظف به خاتمه فعاليت در مركز رشد هستند:

1)     سرپيچي از ضوابط ، مقررات و آيين نامه هاي مركز رشد

2)     عدم انجام تعهدات واحد،عدم موفقيت در برنامه ساليانه ارائه شده به مركز رشد

3)     عدم فعاليت مشهود يا غير فعال بودن واحد به تشخيص مرکز رشد

تبصره1-كليه مراحل پذيرش بدون پيچيدگي هاي اداري و به­صورتي شفاف انجام مي شود تا در برخورد واحدها با اين مركز قضاوتي مثبت به­وجود آيد.

تبصره2-  بررسي برنامه و صلاحيت تخصصي در شوراي پذيرش مركز با حضور اعضاي هيأت علمي واحد  انجام مي پذيرد.

ماده6- مراحل مختلف پذيرش واحدها از فراخوان تا استقرار به شرح زير است:

1)     توزيع فراخوان در دانشگاه­هاي منطقه

2)     ارائه اطلاعات و كاربرگ­هاي پذيرش به متقاضيان و در صورت تقاضا بازديد از محل مركز

3)     دريافت كاربرگ­هاي پذيرش و بررسي مقدماتي مستندات واحد پس از ارائه به مركز

4) بررسي مقدماتي صلاحيت واحد و ارائه جواب به متقاضي در صورت غير مرتبط بودن يا ناقص بودن مدارك يا هر دليل ديگر

5)     بررسي و تاييد بذيرش واحد در شوراي مركز

6)     عقدقرارداد با واحد

7)     اجراي مقررات و آيين­نامه­هاي گزارش پيشرفت كار، اداري، مالي و اعتباري

ماده 7- اين آيين نامه در 7 ماده و 3 تبصره در پنجمين نشست شوراي مركز رشد دانشگاه قم به تصويب رسيد و هر گونه تغيير منوط به موافقت شورا مي­باشد.

این مقاله را محبوب کنید

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان