01 مهر 1400

ارتباط مرکز رشد با واحد­های مستقر

آيين­ نامه (3)

 

ارتباط مرکز رشد با واحد­های مستقر

مقدمه

پس از ورود هسته­ها و شرکت­های خصوصی نوپا به مرکز، در طی مراحلی به رشد و موفقيت نسبی می­رسند. و پس از گذشت زمان مشخصی و يا پس از آن که شاخص­های حداقل رشد را کسب کردند برای تداوم روند رشد خود، از مرکز خارج شده و در جامعه و يا محيط­های وسيع تری همچون پارک­های فناوری به فعاليت خويش ادامه مي­دهند. ارتباطات و عملکرد کلی اين واحدها با مرکز رشد در دوران ورود تا خروج آنها موضوع اين آيين­نامه است.

شاخص‌ترين مزيت استقرار واحدها درمرکز، قرار گرفتن آنها در يک فضاي  پژوهشی تجاري است که تبادل افکار مستمر با ديگر محققان و شرکت­های خصوصی را درکنار يکديگر موجب مي­شود. علاوه بر بهره­گيری از مزايای تجمع واحدها و ارتقای سطح مبادلات علمی- فنی، واحدها از خدمات مختلف با تعرفه­های مناسب بهره­مند خواهند شد. همچنين واحدها بسته به نوع، امکان استفاده از اعتبار خدماتی و پژوهشی را دارند. لازم به ذکر است که اين اعتبارات در چند مرحله و با تصويب شورای مرکز در مدت حضور واحد در مرکز  به آنها پرداخت می­گردد.چند تعريف مورد نياز در اين آيين‌نامه به شرح زير است:

شرکت يا موسسه خصوصي: واحد‌هايي كه با هدف توليد محصول يا ارائه خدمات تخصصي با استفاده از فناوري در قالب يك شركت يا موسسه ثبت شده اقدام به فعاليت مي­كنند.

هسته: گروه كاري متشكل از تعدادي دانش­آموخته با زمينه كاري مشخص كه در صدد تشكيل يك مؤسسه يا شركت حقوقي در يک زمينه كاري مشخص مي­باشند.

پيش‌رشد: دوره­ای است که به منظور حمايت از هسته­هايي كه ماهيت حقوقي ندارند يا شرط لازم براي­حضور در دوره رشد را نداشته باشند، ايجاد گرديده است. استقرار هسته­ها در اين دوره شش ماه است و با توافق شورای مركز حداكثر تا نه ماه قابل افزايش است.

رشد: دوره­ای است که به منظور حمايت از شرکت­های خصوصی نوپا که دارای برنامه تجاري مصوب ­مي­باشند پيش بينی گرديده است. استقرار شركت‌ها در اين دوره سه سال است و با توافق شوراي مركز تا 5 سال قابل افزايش است.

رشد تحقيقاتي: دوره‌اي است كه به بخش تحقيق و توسعه صنايع و دستگاه‌هاي اجرايي جهت سفارش ايده‌هاي مورد نياز و يا اجراي اين اختصاص مي‌يابد.

فعاليت­های مرکز رشد برای استقرار شرکت­ها و هسته­ها در مراحل کلی فراخوان، پذيرش، تعهدات حين استقرار و خروج انجام می­شوند.

ماده 1- فراخوان توسط شورای مرکز رشد برنامه­ريزی شده و اجرا می­گردد. پذيرش واحدها توسط شورای مرکز رشد و مطابق با آيين­نامه­های مربوط انجام می­شود.

ماده­2- شرايط عمومي پذيرش شرکت­ها در مركز رشد به اين شرح است:

1)     متقاضيان داراي يك شخصيت حقوقي (شركت يا موسسه ثبت شده) باشند.

2) فعاليت شرکت بر روي يك ايده پژوهشي متكي بر فناوري كه داراي توجيه فني و اقتصادي مبتني بر بازار است، متمركز شده باشد. و طرح تجاری آن مورد تصويب شورای مرکز قرار گيرد.

3) يكي از اعضاي اصلي كه نام او در اساسنامه قيد شده حداقل داراي مدرك كارشناسي مرتبط در زمينه كاري شركت باشد و در محل ديگری شاغل نباشد.

تبصره- شرکت­ها به لحاظ حقوقی مستقل از مرکز هستند ولی ملزم به رعايت مقررات و ضوابط عمومی مرکز مي­باشند و بايد­ در قالب شرکت يا مؤسسه خصوصی به ثبت رسيده باشند و اساسنامه شرکت مغايرتی با زمينه کاری شرکت نداشته باشد.

ماده­3- شرايط عمومي پذيرش هسته­ها در پيش رشد به اين شرح است:

اعضاي هسته حداقل دو نفر با مدرک مرتبط در زمينه كاري هسته، حداقل يكي از اعضا داراي مدرك كارشناسي مرتبط يا دانشجوي رشته مرتبط با ايده محوري هسته باشد.

تبصره1- در موارد خاص، شورای مرکز تصمیم می­گیرد.

تبصره2-  شركت­ها به لحاظ حقوقی به ثبت نرسيده اند­ و ملزم به رعايت مقررات و ضوابط عمومی و نظارتي مرکز رشد مي­باشند.                 

ماده 4- تعهدات مرکز رشد عبارت است از ارائه انواع خدمات به واحدها مطابق آيين­نامه خدمات اداري­،مالي­واعتباري‌واحدهای مستقر در مرکز رشد.

تبصره: ارائه اين خدمات در حد مقدورات و توان مرکز رشد خواهد بود و خدمات با تعرفه مشخص ارائه می­شوند و از اعتبار شرکت­ها و هسته­ها کسر می­شود.

ماده 5- تعهدات شرکت­ها و هسته‌ها به اين شرح است:

1)     رشد کمی و کيفی فعاليت‌ها در دوران استقرار مطابق با برنامة پيش­بينی شده واحد

2)     خاتمه فعاليت و خروج از مرکز رشد در صورت کسب يکی از شرايط خروج

3)     حضور­حداقل يک نفر نيروی تمام وقت در محل استقرار واحد در مرکز

4) ارائه­گزارش پيشرفت فعاليت­های واحد بر اساس برنامة مدون ارائه شده ، هر 2 ماه يک­بار توسط شركت­ها و هر سه ماه يك­بار توسط هسته­ها  به مرکز

5)     همكاري ­مركز به منظور تهية اطلاعات جامع مرکز و ارزيابی دوره ای شرکت­ها

6)     انجام ندادن فعاليت­هايی که صرفاً جنبه تجاری دارد.

7) جبران هرگونه خسارتی که به صورت عمد يا غير­عمد به مرکز واردشود؛ اعم از اين­که ناشی از بهره­برداری از مکان، امکانات و اموال مرکز باشد يا به هر علت ديگر.

8) تعهد نسبت به علم و اطلاع و وقوف کامل واحد نسبت به­مندرجات اين قرارداد و آيين­نامه­ها و مستندات مرکز و اين­­که وام­های دريافتی به­علاوه کارمزد وجريمه تاخير در تأديه دين متعلقه، به عهده شرکت خواهد بود و بايد آن را باز پرداخت­كند. و مرکز حق مطالبه کليه مطالبات خود را از شرکت به استناد اين قرارداد، آيين­نامه­ ها و مستندات مرکز دارد.

9) پذيرش­ واحد نسبت به کليه تعهدات پرسنلی و کارگری اعم از رعايت قانون کار و بيمه، مسائل تامين اجتماعی و هر گونه حوادث احتمالی واين­كه­هيچ ادعايی در زمينه انتساب آن به مرکز يا دانشگاه قم قابل پذيرش نخواهد بود.

10)          واحد بايد حضور خود در مرکز رشد را در مدارک و مستندات خويش (سربرگ، کارت ويزيت، قراردادها، تفاهم­نامه­ها) منعکس کند.

11)          پذيرش­تعهدات­وتعاملات مالی مرکز با واحد­ها مطابق آیین­نامه خدمات مالی و اعتباری واحدهای مستقر در مرکز رشد .

تبصره: در صورت عدم موفقيت شرکت يا هسته در دورة حضور در مرکز اگر با تشخيص شوراي مرکز عدم موفقيت در نتيجة کوتاهی شرکت يا هسته نبوده  باشد بخشی از مطالبات بخشيده مي­شود.

ماده6- مرکز رشد در اين موارد حق دارد در هر زمان نسبت به خاتمه فعاليت واحد اقدام کند و واحد موظف به باز­پرداخت اعتبارات دريافتی خواهد بود:

1)     تخلف از قوانين و مقررات و اخلاق اسلامی و شؤون­کاری

2)     عدم  رعايت ضوابط و شرايط قرارداد

3)     عدم دست­يابی واحد به اهداف و برنامة مدون ارائه شده، بر اساس ارزيابی دوره­ای مرکز از واحد

4)     عدم فعاليت واحد به صورت تمام وقت در مرکز

5)     عدم صحت اطلاعات و مدارک ارائه شده از طرف واحد به مرکز

6)     متعهد نبودن واحد به يک يا چند تعهد خود

ماده7 نكات مهم جهت پذيرش شرکت­ها و هسته­ها (از فراخوان تا استقرار) به اين شرح است:

1) کليه مراحل پذيرش بدون پيچيدگی­های اداری و به‌صورتی شفاف انجام می‌شود تا در برخورد واحدها با اين مرکز قضاوتی مثبت به‌وجود آيد.

2)     بروشور مرکز رشد، ضمن معرفی اطلاعات مربوط به شرايط پذيرش، انواع حمايت­ها را به ­صورت خلاصه بيان می کند.

3)     اگر متقاضي شرايط مندرج در فراخوان را نداشته باشد نتيجه پذيرش پس از بررسی اوليه منفی خواهد بود.

4) بررسی برنامه و صلاحيت تخصصی در شورای پذيرش با حضور شخص محوری و داور تخصصی انجام می پذيرد. ضمناً برنامه‌های متقاضي بايد در يک زمينه خاص و فناورانه باشد.

5)     در جلسه مصاحبه توان مديريتی، تخصصی و نقاط قوت و ضعف واحد مطرح خواهد شد.

6)     پذيرش واحدها علاوه بر دارا بودن شرايط ذکر شده در چارچوب ظرفيت­ها و اولويت­های مرکز رشد انجام‌ مي­پذيرد.

7)     اولويت مرکز در جذب شرکت­های زايشی از دانشگاه و سپس شرکت­ها و هسته­های نوپاي فناور مي­باشد.

8) در صورت اعلام نتيجه مثبت در پذيرش، نمونه قرارداد، ليست خدمات قابل ارائه و کليه آيين‌نامه­ها به متقاضی ارائه می گردد.

ماده8 - در صورتي­كه شركتي براي فعاليت در مركز براي مدت معين درخواست تعليق­كرد در صورت موافقت شورا اين شركت بايد دفتر خود در مركز را در آن مدت تخليه كند. اين مدت جزو سنوات استقرار واحد در مركز محسوب مي­شود.

ماده 9- اين آيين نامه در 9 ماده و 5 تبصره در چهارمين نشست شوراي مركز رشد دانشگاه قم تصويب شد وهرگونه تغيير منوط به موافقت شوراي مركز مي­باشد.

 

این مقاله را محبوب کنید

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان