01 مهر 1400

آيين‌نامه صدور مجوز فعاليت و حمايت از توسعه فناوري

آيين‌نامه (17)

 

آيين‌نامه صدور مجوز فعاليت و حمايت از توسعه فناوري

 

در جهت اجراي مصوبه كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان در سال 1386 در خصوص واگذاري معرفي طرح‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT)، نوآور و ويژه از سوي مركز رشد به دبيرخانه اين كارگروه و به منظور تحقق اهداف مورد اشاره در ماده 1، اين آيين‌نامه تدوين شده است.

ماده1- اهداف مورد نظر مركز رشد جهت حمايت از توسعه فناوري به شرح زير است:

·        حمايت از توسعه فرابخشي فناوري اطلاعات و ارتباطاتدر استان قم

·        حمايت از توسعه واحدهاي فعال در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات استان قم

·        شناسايي مركز رشد به عنوان متولي حوزه فناوري اطلاعات وارتباطات استان و صدور مجوز

·        تثبيت جايگاه مركز رشد به عنوان دستگاه معرفي‌كننده در كارگروه اشتغال

·        ايجاد وحدت رويه با ساير سازمان‌هاي مجري در تامين تسهيلات

·         تفكيك بين نقش مركز رشد به عنوان سازمان مجري با ماموريت حمايت از تجاري‌سازي ايده‌ها

·        جذب و همكاري با افراد و موسسات فعال در حوزه فناوري‌هاي پيشرفته

·    تفكيك واحدهاي تحت حمايت با ساير واحدهاي فعال در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات با هدف شناسايي تاثير حمايت‌هاي مركز رشد در قالب ارائه گزارش‌هاي تفكيك شده

ماده2- مركز رشد دانشگاه قم متولي رشد و توسعه فناوري در حوزه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و فناوري‌هاي پيشرفته و نوآوري است و مجري برنامه‌هاي عملياتي مربوط به آن مي‌باشد.

 ماده3- اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در اين حوزه‌ها مي‌توانند مجوز مورد نياز را از مركز رشد دانشگاه قم دريافت كنند.

ماده4- از سوي مركز رشد دو نوع مجوز صادر مي‌شود: (الف) مجوز فعاليت براي اجراي طرح‌هاي مرتبط و (ب) مجوز واحد فناوري براي ايده‌هاي دانش‌بنياني كه تحت حمايت همه‌جانبه مركز رشد قرار مي‌گيرند.

ماده5- اشخاص حقيقي و حقوقي كه مجوز فعاليت آنها توسط مراكز ديگري صادر شده و يا از مركز مجوز فعاليت دريافت مي‌كنند، را مي‌توان جهت بهره‌مندي از تسهيلات به كارگروه اشتغال معرفي كرد.

ماده6- اشخاصي كه خواستار برخورداري از انواع ديگر حمايت‌هاي مركز رشد هستند لازم است مجوز واحد فناوري دريافت كنند.

ماده7- اشخاصي كه حوزه فعاليت آنها صنفي تلقي گردد بايستي مجوز فعاليت خود را از اتحاديه صنفي مربوط دريافت كنند.

ماده8- مجوز‌هاي صادر شده از سوي مركز مشتمل بر عنوان يك ايده مي‌باشد و به ابطال تمبر نياز دارد.

ماده9- حداكثر مدت اعتبار مجوز يك سال است. تمديد مجوز منوط به ادامه طرح مي‌باشد. اين مجوز براي طرح‌هاي ديگر كاربرد ندارد.

ماده10- متقاضي ‌بايستي مدارك لازم را به منظور بررسي صلاحيت و اهليت مجري طرح، توجيه فني و اقتصادي طرح، وضعيت نظام وظيفه مجري (در مورد اشخاص حقوقي وضعيت نظام وظيفه مديران شركت) ارائه دهد.

ماده11- طرح توجيه اقتصادي متقاضيان ‌بايستي توسط يكي از مشاوران و يا شركت‌هاي مشاوره‌اي مورد قبول مركز تأييد شده باشد.

ماده12- حمايت‌هاي ويژه در دريافت تسهيلات (اعم از پرداخت تسهيلات از محل منابع داخلي، مشوق‌هاي شوراي عالي اشتغال و صندوق مهر امام رضا و ... ) براي دارندگان مجوز واحد فناوري مي‌باشد.

ماده13- مركز به منظور اطمينان از مصرف بهينه منابع و تسهيلات بانكي بر فعاليت دارندگان مجوز نظارت مي‌كند. اين نظارت حقوقي را متوجه دارندگان مجوز نمي‌كند.

ماده14- صدور مجوز از سوي مركز، به معناي معرفي متقاضي جهت دريافت تسهيلات نمي‌باشد.

ماده15- در موارد زير مجوز صادر شده باطل مي‌گردد و حسب مورد موضوع به سازمان‌ها و در صورت دريافت تسهيلات، به بانك ذي‌ربط اطلاع داده مي‌شود:

·        هر گاه مركز در نظارت خود، عدم فعاليت واحد را احراز كرد

·        هر گاه اثبات شود مجري توانايي و صلاحيت اجراي طرح را ندارد

·        هر گاه شش ماه از ارائه آخرين گزارش عملكرد واحد سپري شده باشد

·        چنانچه با انقضاء مدت اعتبار مجوز، دارنده مجوز جهت تمديد آن اقدام نكرده باشد

·        هرگاه سرمايه‌گذاري طبق طرح تجاري انجام نشده و يا در غير از موضوع دريافت تسهيلات صرف شده باشد.

ماده16- مراحل اجرايي پذيرش و صدور مجوز واحد فناوري براساس آيين‌نامه‌هاي 1 تا 16، به شرح زير مي‌باشد:

·        درخواست پذيرش در qominc.ir و ارسال پرسش‌نامه تكميل‌شده يك ودو به این ایمیل آدرس توسط Spambot ها محافظت شده، برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

·        ارائه مجوزها و انجام نامه‌نگاري‌‌هاي مرتبط

·        تكميل و ارسال پرسش‌نامه‌هاي چهار، پنچ، شش(اشخاص حقيقي)، هفت(اشخاص حقوقي)

·        بررسي، تصويب و نظارت علمي- فني

·        بررسي، تصويب و نظارت فني – تجاري

·        اخذ تضمينات مالي

·        تصويب طرح مالي و صدور محوز واحد فناوري (انتقال به رشد)

·        معرفي به دبيرخانه كارگروه اشتغال جهت دريافت تسهيلات

·        ارائه گزارش ماهانه و فصلي

·        بررسي گزارش و انجام نظارت

·        انجام نظارت علمي و ارائه مشاوره

·        برخورداري از انواع حمايت هاي مركز رشد

 ماده17- مراحل اجرايي پذيرش و صدور مجوز فعاليت به شرح زير مي‌باشد:

·        درخواست پذيرش در qominc.ir و ارسال پرسش‌نامه تكميل‌شده يك ودو به این ایمیل آدرس توسط Spambot ها محافظت شده، برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

·        ارائه مجوزها و انجام نامه‌نگاري‌‌هاي مرتبط

·        تكميل و ارسال پرسش‌نامه‌هاي چهار، پنچ، شش(اشخاص حقيقي)، هفت(اشخاص حقوقي)

·        بررسي و تصويب طرح كاري

·        بررسي و تصويب طرح مالي

·        اخذ تضمينات كاري به صورت كتبي و ارائه سفته به مبلغ دوازده ميليون ريال

·        تاييد طرح تجاري و صدور مجوز فعاليت

·        معرفي به دبيرخانه كارگروه اشتغال جهت دريافت تسهيلات

·        ارائه گزارش ماهانه و فصلي

·        بررسي گزارش و انجام نظارت

ماده 18- اين آيين‌نامه در 18 ماده در پنجاه و چهارمين نشست شوراي مركز رشد دانشگاه قم تصويب شد وهرگونه تغيير منوط ­به موافقت شوراي مركز مي­باشد.

 

این مقاله را محبوب کنید

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان