01 مهر 1400

تشکیل کمیته¬های تخصصی کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری

آیین نامه (31)
آیین نامه تشکیل کمیته های تخصصی کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری

 

با توجه به بند 1 مصوبات نخستین کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری استان قم در ساعت 10 صبح روز پنج¬شنبه 1389/04/10، این کارگروه در زمان معینی که به تصویب دبیرخانه شورای برنامه-ریزی و توسعه استان می رسد، تشکیل می گردد. به موجب ابلاغیه تصویب نامه کمیسیون موضوع 148 قانون اساسی ریاست جمهوری به شماره 23409/ت42636 که مورخ 1389/02/05 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر تشکیل کارگروه، مفرر شد کمیته های تخصصی ذیل کارگروه بر اساس این آیین نامه فعالیت کنند.
ماده1) کمیته های تخصصی در خصوص موارد ذیل فعالیت می کنند:
1-1) تهیه و ارائه طرح پیشنهادی جهت بررسی، تصویب در کارگروه،
1-2) بررسی کارشناسی و تصویب موارد محوله از سوی کارگروه جهت اجرا.
ماده2) نشست های کمیته های تخصصی با اکثریت نسبی حاضران و اکثریت نسبی آرا برگزار می شود.
ماده3) مسؤول دبیرخانه کارگروه و مسؤول هماهنگی کمیته های تخصصی، مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری می باشد. که ضمن عضویت در تمامی کمیته های تخصصی، کارگروه را به عهده دارد.
ماده4) کمیته تخصصی هماهنگی کاگروه در نشست مورخ 1389/04/10 با عضویت آموزش و پرورش، بنیاد نخبگان و مرکز رشد به تصویب کارگروه رسید.
ماده5) دومین کمیته تخصصی کارگروه با عنوان کمیته تخصصی علمی و پژوهشی، با اضفه شدن رؤسای سه دانشگاه به کمیته تخصصی هماهنگی و با عضویت هفت نفر به صورت فصلی تشکیل می گردد.
ماده6) سومین کمیته تخصصی کارگروه، با عنوان کمیته تخصصی علمی، فناوری و نوآوری با اضافه شدن مدیران صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و آموزش فنی و حرفه ای به کمیته تخصصی هماهنگی و با عضویت هشت نفر به صورت فصلی تشکیل می گردد.
ماده7) مصوبات کمیته ها در نشست بعدی کارگروه مطرح می شود و در صورت عدم تأیید یا لغو مصوبه در گزارش نشست کارگروه آورده شود.

این مقاله را محبوب کنید

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان