01 مهر 1400

تشکیل شورای فن¬بازار مرکز رشد دانشگاه قم

آيين‌نامه (29)
تشکیل شورای فن بازار مرکز رشد دانشگاه قم

 

ماده 1- به منظور تحقق اهداف ذیل:
1. اطلاع‌رساني در مورد فناوري‌ها (عرضه، تقاضا و خدمات فناوري) و محصولات داراي فناوري برتر و همچنين معرفي خدمات و تسهيلات در اين زمينه به متقاضيان،
2. پررنگ کردن نقش فناوري‌هاي داخلي و افزايش سهم استفاده از اين فناوري‌ها در مبادلات فناوري،
3. ارائه خدمات مشاوره‌اي در قالب معرفي خدمات و تسهيلات به شركت‌ها و متقاضيان به منظور تسريع فرآيند تجاري‌سازي و تبادل فناوري،
4. تقويت قابليت‌هاي شركت‌ها براي توسعه، انتقال و به‌كارگيري فناوري‌هاي جديد،
5. ايجاد شبكه‌اي از همكاران فن‌بازار در داخل و خارج كشور..
ماده 2- وظایف شورای فن بازار به شرح زير است:
1. ایجاد راهکار مناسب جهت جمع آوری و تدوین فهرست فناوری های قابل عرضه و فناوری های درخواستی
2. سیاست گزاری اقدامات ترویجی فن بازار
3. ایجاد ساز و کار ارزش گذاری محصولات یا خدمات فناوری محور
4. مدیریت مشاوره و همکاری با فناوران جهت عرضه محصول یا خدمات فناورانه آن ها به صورت "بسته های فناوری"
5. برنامه¬ ریزی جهت برگزاری مزایدات و مناقصات فناوری
6. مدیریت خبرنامه فناوری
7. برنامه ریزی جهت راه اندازی و مدیریت سایت کارگزاری فناوری مرکز رشد فن بازار قم
8. سیاست گزاری و برنامه ریزی جهت برگزاری فن بازار فیزیکی
9. سیاست گزاری جهت جذب سرمایه گذاری بر روی طرح های رسیده
ماده 3- اعضای شورای فن بازار به شرح زیر می¬باشد:
1. ریاست مرکز، به عنوان رئیس شورا،
2. معاون مرکز، به عنوان نایب رئیس شورا،
3. کارشناس ارتباط با صنعت، به عنوان دبیر شورا،
4. مدیر توسعه واحدهای فناور،
5. کارشناس دفتر نوآوري،
6. کارشناس طرح و برنامه،
7. کارشناس امور حقوقی،
8. کارشناس روابط عمومی،
9. کارشناس حوزه های مختلف حسب مورد،

ماده 4- وظايف رئیس شورا به شرح زير است:
1. تشكيل، اداره و كنترل نشست هاي عادي و فوق العاده،
2. تعيين و اولويت‌بندي مسائل و موضوعات قابل طرح در نشست،
3. زمان‌بندي ارائه طرح‌هاي مربوط و نظارت دقيق بر آن،
4. ابلاغ مصوبات به اعضا و واحدهای مربوط،
5. تأييد و نظارت بر تنظیم و ارسال گزارش نشست ها،
6. نظارت بر عملكرد كارشناسان، دبیر شورا و همكاران،
7. پيگيري مصوبات شورا و حصول اطمينان از به نتيجه رسيدن آن،
8. ارائه گزارش عملكرد به شوراي مرکز.
ماده 5- وظايف دبیر شورا به شرح زير است:
1. هماهنگي تشكيل نشست ها (ارسال دعوت نامه‌ها و پيگيري حداقل 2 روز قبل)،
2. اطلاع رساني و پي‌گيري جهت تهيه منابع و امكانات (پذيرايي، وسايل، كتب و مانند آن)،
3. ضبط تصويري و يا صوتي جلسات و پياده سازي آنها،
4. تهيه گزارش نشست ها و ارائه آن به رئیس شورا جهت تأييد (حداكثر 3 روز بعد)،
5. بايگاني گزارش نشست ها و مستندات مربوط به شورا در بايگاني،
6. پيگيري امور محوله و جاري از سوي شورا،
7. ارسال مدارك و مستندات مربوط به هر نشست با هماهنگي رئیس شورا (حداقل 2 روز قبل)،
8. ارائه گزارش از وظايف محوله به رئيس شورا.
ماده 6- نشست هاي شورای فن بازار با حضور اكثريت رسمی شده و مصوبات آن با رای اكثريت حاضران، معتبر است.
ماده 7- مصوبات این شورا در چارچوب وظایف و اختیارات شورا و به شرط عدم مغایرت با آیین نامه های اجرایی و مصوبات شورای مرکز برای اعضا الزام آور می¬باشد. آن دسته از مصوبات شورا که در چارچوب اختیارات شورا نمی باشد به عنوان نظر مشورتی برای ریاست مرکز ارسال می گردد.
ماده 8- اجرای آن دسته از مصوبات شورا که دارای بار مالی است منوط به موافقت رئیس مرکز می باشد.
ماده 9- اين آيين نامه در 9 ماده در یک صد و شانزدهمین نشست شورای مرکز رشد دانشگاه قم تصویب شد و هرگونه تغییر منوط به موافقت شورای مرکز است.

این مقاله را محبوب کنید

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان