01 مهر 1400

منشور اخلاقي و مقررات انضباطی مرکز رشد دانشگاه قم

آیین نامه (28)
منشور اخلاقي و مقررات انضباطی مرکز رشد دانشگاه قماز ديدگاه صاحب نظران نظام اداري، يك سازمان بايد علاوه بر وظايف تشكيلاتي، فلسفه و رسالت اجتماعي نيز داشته باشد. فلسفه و رسالت هر سازمان موجب پرورش هوشمندي، پختگي و ژرف نگري كاركنان مي شود به گونه اي كه انديشه هاي كاركنان سازمان را در چارچوب انساني و اجتماعي قرار مي دهد تا بتوانند رفتارشان را در همان ساختار بروز دهند و براي انجام این رسالت همگاني کارکنان باید سخت تلاش كنند. اين فلسفه و رسالت را منشور اخلاقي مي نامند.
همه افراد جامعه قابل احترام هستند و نيازمندند كه خويشتن را ارزش مند ببينند و اين ارزش مندي بر پايه اي محكم استوار است و پابرجاترين و سالم ترين عزت نفس بر پايه احترامي كه مستحق آنيم استوار است نه بر اساس شهرت يا آوازه ظاهري و تملق ها.
ماده1) تعاریفی که در این آیین نامه کاربرد دارد به شرح زیر است:
1-1) جعل: یعنی ساختن داده های غیرواقعی یا دادن گزارش غیرواقعی یا ثبت غیرواقعی آنچه روی نداده است.
1-2) حیله: دست بردن در داده ها، حذف، تعدیل یا اضافه کردن به داده ها، به نحوی که آنچه ارائه می شود کاری نو بنماید، یا نظریه ای خاص با این کار، درست یا غلط جلوه کند. حیله می تواند دست کاری کردن عمدی در دستگاه ها و روندهای آزمایش باشد، به نحوی که نظریه ای خاص درست یا غلط جلوه کند.
1-3) تقلب: استفاده از داده ها یا نتیجه های پژوهشی و فناوری مستند شده دیگران بدون اجازه و بدون اشاره به مأخذ، استفاده از نرم افزار، برنامه، ابزار آزمایشگاهی دیگری بدون اجازه و انجام پژوهش با آن.
1-4) انتحال: استفاده از قسمت های قابل ملاحظه ای متن، مفاهیم و یا ترجمه مقاله¬ها یا سندهای دیگر که قبلاً به چاپ رسیده اند به گونه ای که تلقین اصالت کند. متن برگرفته از مقالات دیگر، حتی با وجود ازجاع مناسب، در صورتی که با ادبیات جدید بازنویسی نشود و یا در داخل گیومه قرار داده نشود، مصداق انتحال است.
1-5) رفتار غیراخلاقی پژوهشی و فناوری: اگر در هر یک از مراحل پیشنهاد، اجرا و گزارش طرح های تحقیقاتی یکی از موارد چهارگانه جعل، حیله، تقلب انتحال صورت بگیرد، رفتار غیراخلاقی پژوهشی و فناوری صورت گرفته است.
1-6) پژوهش گران و فناوران: کسانی که در خلق یک اثر سهم داشته اند.
1-7) داوران، ناظران و مشاوران: کسانی که از سوی مرکز رشد جهت این فعالیت ها تعیین می شوند.
ماده2) مراحل برخورد با رفتار غیراخلاقی علمی، پژوهشی و فناوری به شرح زیر است:
2-1) اعلام شفاهی اتهام،
2-2) دریافت کتبی اتهام،
2-3) اعلام مراتب به مسؤولان دانشگاهی،
2-4) بررسی اولیه به وسیله شورای مرکز و مطالعه این که آیا اتهام اعتباری دارد و این که تحقیق و تفحص لازم است یا خیر،
2-5) در صورت لزوم، جمع آوری اسناد و ارزیابی آن اسناد و تهیه یک صورت جلسه مبنی بر واردبودن یا نبودن اتهام،
2-6) ارسال صورت جلسه به رئیس مرکز همراه با پیشنهادات تنبیهی از سوی شورای مرکز، در صورتی که اتهام، وارد تشخیص داده شود.
ماده3) پاره ای از مصادیق غیراخلاقی به شرح زیر است:
3-1) حذف نام کسانی که سهم موثری داشته اند مصداق رفتار غیراخلاقی پژوهشی و فناوری است.
3-2) افزودن نام یک یا چند نفر که سهمی موثر در اثر نداشته اند در فهرست پژوهش گران و فناوران مصداق رفتار غیراخلاقی پژوهشی و فناوری است.
3-3) استفاده از نتیجه اثر، به نام خود یا دیگری مصداق رفتار غیراخلاقی:پژوهشی و فناوری است.
3-4) در صورتی که داور در حال پژوهش و فناوری روی همان موضوع یا موضوع مرتبط باشد باید به مرکز رشد اعلام کند و از داوری و استفاده از داده های مقاله دهنده پرهیز کند.
ماده4) منشور اخلاقي بر دو وجه استوار است:
4-1) كساني كه به عنوان مشتري و يا ارباب رجوع يك سازمان به صورت هاي مختلف با سازمان ارتباط دارند.
4-2) كساني كه ارائه خدمت به مراجعان را بر عهده دارند.
ماده 5) محورهاي منشور اخلاقي بر پايه های زیر استوار است:
5-1) نظم و انضباط در محل كار،
5-2) آراستگی ظاهری،
5-3) وقت شناسي،
5-4) برخورد خوب با ارباب رجوع و رعايت ادب و احترام و نزاکت،
5-5) انجام امور بر اساس عدل و انصاف،
5-6) انجام امور ارباب رجوع در كم ترين زمان ممكن،
5-7) رعایت اخلاق پژوهشی و فناوری،
خدمات دهندگان و خدمات گيرندگان با رعايت منشور اخلاقي در انجام هر چه بهتر امور بر اساس ضوابط و مقررات در پويايي و رشد چشم گير سازمان نقش دارند.
ماده6) عهد نامه همکاران و فناوران این مرکز به شرح زیر است:
در پيشگاه خداوند متعال با خود عهد مي بندیم كه همه روزه و در تمامي ساعات با ظاهري آراسته و در محيطي منظم و در نهايت نظم و انضباط و ادب و احترام با برخوردي نيك و پسنديده با ارباب رجوع ، مردم و همكاران تعامل برقرار کرده و در كوتاه ترين زمان ممكن امور محوله را در كمال صداقت و رعايت انصاف به انجام رسانيده و در صورت برآورده نشدن درخواست ارباب رجوع توضيحات كافي براي روشن شدن ذهن آنان ارائه کنیم و در راستاي اهداف متعالي سازمان و كشور خود را مقيد به اجراي رسالت، ‌اصول و منشور ذيل دانسته و پاي بند باشیم.
ماده7) منشور اخلاقي هر یک از مدیران و کارکنان ستادی و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه قم به این قرار است:
7-1) در همه حال، نام و یاد خدای متعال را در نظر داشته و با خلوص نیت و سعه صدر و صدق در رفتار و گفتار عمل کنم.
7-2) نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی، وصایای امام راحل و فرامین مقام معظم رهبری پای بند باشم.
7-3) در جهت غنای ارزش های اسلامی، اخلاقی و اجتماعی در محیط کار و ایجاد فضای اعتماد و صمیمیت تلاش کنم.
7-4) از تبعیض، شایعه سازی، تهمت، غیبت، خبرچینی، خودبزرگ بینی و خودمحوری دوری کنم.
7-5) با آراستگی و امانت داری، در حفظ نظم محل كار، ‌اتاق و ميز تحرير خود بکوشم زیرا نظم و انضباط نشانه ايمان و اعتقاد به خدمت صادقانه است.
7-6) با كمال خوشرويي از ارباب رجوع استقبال و پس از انجام كار با كمال خوشرويي او را بدرقه کنم چون مردم و ارباب رجوع ولي نعمت ما هستند.
7-7) تعلقات سازماني را در خود بپرورانم و به همكاران احترام گذارم تا بتوانم با همدلي در جهت كرامت و رضايت ارباب رجوع و مردم گام بردارم.
7-8) انجام صحيح و سريع امور محوله را وظيفه خود دانسته و با توجه به ارزش وقت، در كوتاه ترين زمان ممكن وظایفم را انجام دهم.
7-9) از هرگونه بحث و گفت وگوي غيرحضوري و پافشاري و اصرار غيرمعمول در رابطه با اثبات نظرات به حق و قانوني با ارباب رجوع خودداري و درصورت قانع نشدن با كمال احترام ايشان را به مقامات بالاتر معرفي کنم.
7-10) از نارضايتي ارباب رجوع در صورت برخورد نامناسب ناخواسته متأثر شوم و با فروتني از او عذرخواهي و در نهايت افتخار از او تشكر کنم.
7-11) مشتاقانه به نظرات و ديدگاه هاي ارباب رجوع گوش داده و از انتقاد و پيشنهاد ايشان در رابطه با اصلاح رفتار و تغيير روش انجام كار البته بر اساس مقررات استفاده کنم.
ماده8) اصول رفتاری و ارزش های اخلاقی همکاران و فناوران مرکز رشد به قرار زیر است که برای تحقق و نهادینه شدن آن از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد:
8-1) باور به فرهنگ دینی و ملی و پیروی از آن در گفتار و رفتار خود و در ارتباط با همکاران، مشتریان و ارباب رجوع با تأکید بر رعایت تقوا، عدالت، عزت و اعتدال،
8-2) پای بندی به ارزش های اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به سه اصل صمیمیت، صداقت و صراحت،
8-3) رعایت احترام، ادب و متانت نسبت به مراجعان، همکاران و به ویژه پیشکسوتان و پای بندی به فرهنگ نقدپذیری، پاسخ گویی، مسئولیت پذیری و اعتماد متقابل،
8-4) پای بندی به فرهنگ کار و تلاش در عرصه سازندگی و خدمت رسانی به مردم و جلب رضایت مشتریان، ذی-نفعان و ارباب رجوع،
8-5) مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری و تشریک مساعی در راستای تحقق اهداف سازمان و اجرای برنامه‌های آن،
8-6) رعایت و اجرای کامل قوانین، مقررات و ضوابط اداری و پرهیز از هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و تبعیض در تعاملات و ارتباطات کاری و حفظ اطلاعات و اسرار سازمانی،
8-7) التزام به اجرای صحیح و به موقع تعهدات و احساس مسئولیت و تعلق نسبت به حرفه و سازمان و ایجاد توازن بین منافع فردی و سازمانی با اولویت دهی به منافع سازمانی،
8-8) توجه به جایگاه سازمان و رعایت الزامات، ملاحظات، نقش ها و مسوولیت های قانونی در رابطه با کلیه عوامل
ذی ربط و ذی نفعان سازمان،
8-9) ارتقاء و توسعه تجربه و دانش سازمانی به عنوان سرمایه سازمان و به اشتراک گذاشتن آن با همکاران، مشاوران، پیمانکاران و کلیه ذی نفعان در چارچوب ضوابط سازمان،
8-10) ارزش نهادن به زمان و وقت شناسی در انجام فعالیت ها و تعهدات و پاس داشتن حقوق و وقت همکاران، مشتریان و ارباب رجوع،
8-11) رعایت نظم، انضباط و پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش ظاهری مطابق با فرهنگ اسلامی و ملی،
8-12) استفاه بهینه از منابع و امکانات سازمان و جلوگیری از اسراف و تبذیر با رعایت صرفه جویی خردمندانه و حذف تشریفات زاید.
ماده9) رعایت آیین نامه انضباطی به شرح زیر برای تمامی کارکنان، کارشناسان، فناوران و واحدهای فناور مرکز رشد الزامی است:
9-1) رعایت زمان ورود و خروج به ساختمان از ساعت 7 تا 22 که بنا به شرایط انعطاف پذیر است،
9-2) تهیه برگه ورود و خروج برای روزهای تعطیل و با هماهنگی قبلی،
9-3) ثبت ساعت ورود و خروج در دستگاه حضور و غیاب،
9-4) اطلاع به مراجعان و مهمانان برای ثبت ورود و خروج در دفتر،
9-5) زدن برچسب اموال برای ثبت در برگه ورود کالا،
9-6) خروج کالا با هماهنگی قبلی و بر اساس کالاهای ثبت شده،
9-7) نظافت مکان استقرار و نظم محل کار،
9-8) رعایت مسائل بهداشتی و موارد ایمنی،
9-9) رعایت شؤونات اخلاقی و موازین شرعی،
9-10) نایستادن در راهروها، در ورودی و نگهبانی،
9-11) خاموش کردن وسایل برقی و بستن پنجره ها هنگام پایان کار،
9-12) اطمینان از قفل بودن درها هنگام خروج،
9-13) صرف غذا و خوردنی در مکان معین،
9-14) رعایت صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف،
9-15) انجام ملاقات ها، دیدارها و نشست ها با هماهنگی قبلی،
9-16) رعایت روابط موجر و مستاجر در بهره برداری از مکان.
ماده10) اين آيين نامه در 10ماده در یکصد و دومین نشست شورای مرکز رشد دانشگاه قم تصویب شد و هرگونه تغییر منوط به موافقت شورای مرکز است.

این مقاله را محبوب کنید

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان