01 مهر 1400

تشکیل گروه های فناوری مرکز رشد دانشگاه قم

آيين‌نامه (27)
تشکیل گروه های فناوری

 

به منظور ایجاد هماهنگی در واگذاری و پیشنهاد پروژه های فناوری از سوی بخش دولتی و خصوصی و ایجاد هماهنگی در مراجعه واحدهای فناور به دستگاه های اجرایی، به واحدهای فناور اجازه داده می شود که نسبت به تشکیل گروه های فناور اقدام کنند.
ماده 1- گروه فناور عبارت است از یک گروه متشکل از دست کم سه واحد فناور که در یک موضوع مشترک فعالیت می کنند.
ماده 2- عنوان گروه فناور همان موضوع مشترک است و اسم خاص ندارد.
ماده 3- فعالیت هر گروه فناور بر اساس مقررات داخلی، تفاهم نامه و یا آیین نامه ای است که به تصویب گروه رسیده است.
ماده 4- مرکز رشد در ارجاع پروژه ها و دعوت به همکاری، گروه فناوری را بر واحدهای فناور ترجیح می دهد.
ماده 5- دبیر هر گروه فناور که برای دوره های 6 ماهه انتخاب می شود مسؤولیت هماهنگی بین گروه و ارتباط با مرکز را به عهده دارد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
ماده 6- ایده های جدید همزمان با بررسی در شورای پذیرش مرکز به گروه فناوری مرتبط ارجاع پیدا می کند تا از پیشنهادات گروه مطلع شده و زمینه همکاری ایده با گروه فراهم گردد.
ماده 7- ناظر پرروژه های جذب شده به انتخاب گروه فناور می باشد و حق نظارت بر اساس مقررات به ناظر معرفی شده از سوی گروه فناور پرداخت می گردد.
ماده 8- به طرح های مشترک بین واحدهای یک گروه فناور با تصویب شورای مرکز بر اساس طرح تجاری، تسهیلات مستقل تعلق می گیرد.

این مقاله را محبوب کنید

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان