01 مهر 1400

حمایت مالی جهت ساخت نمونه اولیه اختراع

آيين‌نامه (25)
آیین نامه حمایت مالی، نمونه سازی و ارزش گذاری فناوری

 

ماده 1- از آنجا که تجاری سازی ایده ها چه در قالب فروش ایده و چه در قالب فروش محصول نیاز به نمونه سازی و ارزش گذاری فناوری دارد و نیز بسیاری از فناوران به دلیل محدودیت های مالی و تخصصی نمی توانند اقدام به ساخت نمونه اولیه جهت ثبت اختراع، امکان سنجی و ارزش گذاری فناوری خود کنند و فناوری آنان در حد ایده باقی می ماند، در راستای حمایت از تجاری سازی فناوری، به متقاضیان ساخت نمونه، ثبت اختراع و ارزش گذاری فناوری تسهیلات مالی پرداخت می گردد.
ماده 2- درخواست اولیه جهت بررسی میزان تسهیلات و برنامه زمان¬بندی شده و بودجه مورد نیاز در شورای فن بازار مطرح می گردد.
ماده 3- پس از بررسی درخواست، میزان تسهیلات و برنامه و بودجه مربوط به آن توسط كميته منتخب پیشنهاد و پس از تأیید رئیس مرکز قابل پرداخت است.
تبصره: در صورت پرداخت نوبتي تسهيلات، ملاك زمان پايان استراحت بازپرداخت تسهيلات ميانگين زمان و مبلغ تسهيلات پرداختي مي باشد.
ماده 4- در صورتی که تسهیلات کمتر از بیست میلیون ریال باشد، بازپرداخت طی 12 قسط و با سه ماه استراحت صورت می گیرد.
ماده 5- در صورتی که تسهیلات بیش از بیست میلیون ریال باشد، چگونگی بازپرداخت آن در شورا تعیین خواهد شد.
تبصره: ارزشگذاری فناوری با تسهيلات كمتر از بيست ميليون ريال مشمول اين آيين نامه مي باشد.
ماده 6- تضمینات تسهیلات دریافتی مشابه تسهیلات فناوری مرکز می باشد.
ماده7- کارمزد تسهیلات دریافتی نه درصد مبلغ دريافتي می باشد.
ماده 8- خسارت تاخیر در پرداخت اقساط، ساليانه ده درصد علاوه بر كارمزد، می باشد.
ماده 9- اجراي اين آيين نامه و نظارت بر روند فعاليت ها و دريافت و ارائه گزارش پيشرفت و اتمام قرارداد ارزشگذاری فناوری به عنوان مجري اين آيين نامه به یکی از کارگزاری های فن بازار که مورد تایید فن بازار استان قم باشد، برون سپاري شده و متقاضي بايستي پنج درصد تسهيلات دريافتي را در زمان دريافت به مجري بپردازد.
ماده 10- این آیین نامه در 10 ماده در یک صدوسی امین نشست شورای مرکز رشد دانشگاه قم اصلاح شد و هرگونه تغییر دیگر منوط به موافقت شورای مرکز است.

این مقاله را محبوب کنید

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان