01 مهر 1400

تشکیل شورای نوآوری مرکز رشد دانشگاه قم

آيين‌نامه (24)
آیین نامه تشکیل شورای نوآوری مرکز رشد دانشگاه قم

 


به منظور حمایت از نخبگان، مخترعان و نوآوران و ایجاد زمینه های لازم در جهت تسهیل و تسریع امور مربوط به نوآوران، شورای نوآوری مرکز رشد دانشگاه قم بر اساس مفاد این آیین نامه تشکیل می¬شود.
ماده1- نام شورا عبارت است از «شورای نوآوری مرکز رشد دانشگاه قم» که از این پس به اختصار «شورای نوآوری» نامیده می شود.
ماده2- اهداف تشکیل شورا عبارت است از:
1. فراهم آوردن زمینه های حمایت های مالی, علمی و حقوقی برای نخبگان، مخترعان و نوآوران،
2. سیاست گذاری و برنامه ریزی برای شناسایی، معرفی و هدایت نخبگان، مخترعان و نوآوران،
3. ایجاد انگیزه در نیروهای خلاق و هدایت آنان به سمت کارآفرینی و توسعه فن آوری،
4. افزایش سطح آگاهی عمومی از نقش اختراع و نوآوری در توسعه فناوری،
5. ایجاد محیطی حمایتگر در سطح استان برای ابتکار، نوآوری و اختراع،
6. شناسایی افراد خلاق و نوآور و نیازهای ایشان.
ماده3- وظایف شورا عبارت است از:
1. ایجاد، بررسی و بهبود ساختارهای لازم برای حمایت از افراد نوآور در سطح استان،
2. شناخت فرایند نوآوری و راه های تقویت آن،
3. تعیین سیاست ها و برنامه ها و خط مشی فعالیت های شورا،
4. تصویب سیاست ها و برنامه های لازم در ارتباط با نخبگان، مخترعان و نوآوران،
5. سیاست گذاری و تصمیم گیری در خصوص نخبگان، مخترعان و نوآوران و تصویب آیین نامه های داخلی و اجرایی شورا،
6. بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای رسیده،
7. شناسایی مراکز و موسسات حمایت¬کننده از مخترعان،
8. مشارکت فعال در مجامع علمی و حقوقی مرتبط با مخترعان،
9. ارتباط با صندوق های مالی و اعتباری مرتبط با مخترعان.
ماده4- تعریف نخبه، مخترع و نوآوربه شرح زير است:
نخبه: به فرد برجسته و کارآمدی اطلاق می شود که اثرگذاری وی در تولید علم، هنر و فناوری کشور محسوس باشد و هوش، خلاقیت، کارآفرینی و نبوغ فکری وی در راستای تولید دانش و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و متوازن کشور گردد
مخترع: فردی که دست کم دارای یک اختراع ثبت شده در اداره کل مالکیت های صنعتی باشد.
نوآور: فردی که با ارائه یک ایده نو بتواند در هر زمینه ای تحول ایجاد کرده و موجبات ارتقا در زمینه خدمات، صنعت، کشاورزی، مدیریت را فراهم کرده و سبب شکوفایی گردد.
تبصره: تعاریف دقیق تر مفاهیم نخبه، مخترع و نوآور در آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل ها خواهد آمد.
ماده5- اعضاي شورای نوآوری به اين قرار است:
1) رئیس مرکز، به عنوان رئيس شورا،
2) معاون مرکز، به عنوان نايب رئيس شورا،
3) مسئول دفتر نوآوری، به عنوان دبير شورا،
4) مدیر توسعه واحدهای فناور،
5) کارشناسان حوزه های مختلف حسب مورد،
6) 1نفر از مدیران واحدهای فناور.
ماده 6- وظايف رئیس شورا به شرح زير است:
1. تشكيل، اداره و كنترل نشست هاي عادي و فوق العاده،
2. تعيين و اولويت‌بندي مسائل و موضوعات قابل طرح در نشست،
3. زمان‌بندي ارائه طرح‌هاي مربوط و نظارت دقيق بر آن،
4. ابلاغ مصوبات به اعضا و واحدهای مربوط،
5. تأييد و نظارت بر تنظیم و ارسال گزارش نشست ها،
6. نظارت بر عملكرد كارشناسان، دبیر شورا و همكاران،
7. پيگيري مصوبات شورا و حصول اطمينان از به نتيجه رسيدن آن،
8. ارائه گزارش عملكرد به شوراي مرکز.
ماده 7- وظايف دبیر شورا به شرح زير است:
1- هماهنگي تشكيل نشست ها (ارسال دعوت نامه‌ها و پيگيري حداقل 2 روز قبل،
2- اطلاع رساني و پي‌گيري جهت تهيه منابع و امكانات (پذيرايي، وسايل، كتب و مانند آن،
3- ضبط تصويري و يا صوتي جلسات و پياده سازي آنها،
4- تهيه گزارش نشست ها و ارائه آن به رئیس شورا جهت تأييد (حداكثر 3 روز بعد،
5- بايگاني گزارش نشست ها و مستندات مربوط به شورا در بايگاني،
6- پيگيري امور محوله و جاري از سوي شورا،
7- ارسال مدارك و مستندات مربوط به هر نشست با هماهنگي رئیس شورا(حداقل 2 روز قبل،
8- ارائه گزارش از وظايف محوله به رئيس شورا.
ماده 8- نشست هاي شورای نوآوری با حضور اكثريت رسمی شده و مصوبات آن با رای اكثريت حاضران، معتبر است.
ماده 9- مصوبات این شورا در چارچوب وظایف و اختیارات شورا و به شرط عدم مغایرت با آیین نامه های اجرایی و مصوبات شورای مرکز برای اعضا الزام آور می باشد. آن دسته از مصوبات شورا که در چارچوب اختیارات شورا نمی باشد به عنوان نظر مشورتی برای ریاست مرکز ارسال می گردد.
ماده 10- اجرای آن دسته از مصوبات شورا که دارای بار مالی است منوط به موافقت رئیس مرکز می باشد.
ماده 11- اين آيين نامه در 11 ماده  و يك تبصره در نود و پنجمين نشست شورای مرکز رشد دانشگاه قم تصویب شد و هرگونه تغییر منوط به موافقت شورای مرکز است.

این مقاله را محبوب کنید

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان