01 مهر 1400

تشکیل شورای برنامه¬ریزی راهبردی مرکز رشد دانشگاه قم

آيين‌نامه (23)
تشکیل شورای برنامه ریزی راهبردی مرکز رشد دانشگاه قم


ماده 1- به منظور تحقق اهداف زیر:
تعریف و بازبینی رسالت (ماموریت)، چشم انداز(آرمان)، اهداف، راهبردها و به طور کلی تدوین سند برنامه راهبردی و همچنین مطالعه و بررسی راهکارهای ارتقاء کیفی عملکرد، به منظور دست یابی به یک الگوی نمونه در سطح کشور و ارائه خدمات با کیفیت به مخاطبان، شورای برنامه ریزی راهبردی مرکز رشد دانشگاه قم بر اساس اين آيين نامه تشکیل می گردد.
ماده 2- وظایف شورای برنامه ریزی عبارت است از:
1. تعيين رسالت، چشم انداز، سياست‌ها و خطي مشي‌های برنامه‌ راهبردي مرکز رشد،
2. بررسي و تجزيه و تحليل فرصت ها و تهديدهاي پیش روی مرکز،
3. برنامه‌ريزي و تدوين راهبردها جهت بهره‌برداري از فرصت‌ها و دفع تهديدها جهت ارتقاء عملکرد و تحقق اهداف برنامه راهبردي،
4. تدوين اهداف کمي و شاخص های ارزیابی برنامه راهبردي،
5. پيشنهاد طرح هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت،
6. ارائه طرح و برنامه اصلاحي و تکميلي جهت تقويت و ارتقاء برنامه های مرکز در راستاي چشم انداز،
7. بررسي انطباق طرح ها و برنامه‌ها با رسالت و اهداف مرکز،
8. تدوين و به روزرساني مستمر راهبردهاي بخشي و جزئي هماهنگ با چشم‌انداز و راهبردهاي کلان مرکز،
9. دست‌يابي به راه کارهاي اصلاح و بهبود مستمر برنامه راهبردي از طريق شناخت نقاط قوت و ضعف آن،
10. زمينه‌سازي جهت بهبود و اصلاح فرآيند‌هاي اجرايي مرکز با استفاده از روش‌هاي صحيح نظارت و ارائه بازخورد سريع و به موقع،
11. اتخاذ تدابير اجرايي براي تحقق سند راهبردي،
12. تدوين پيش نويس طرح هاي مربوط جهت ارائه به شوراي مرکز و پیگیری سیر اجرایی آن،
ماده3- اعضاي شورای برنامه ریزی راهبردی به اين قرار است:
1) رئیس مرکز، به عنوان رئيس شورا،
2) معاون مرکز، به عنوان نايب رئيس شورا،
3) مسئول دفتر طرح و برنامه، به عنوان دبير شورا،
4) مدیر توسعه واحدهای فناور،
5) مسئول دفتر پذيرش،
6) مسئول دفتر نظارت و ارزیابی،
7) مسئول دفتر نوآوري ،
8) مسئول دفتر آموزش و مشاوره،
9) کارشناسان حوزه های مختلف حسب مورد،
10) 2نفر از مدیران واحدهای فناور.
ماده 4- وظايف رئیس شورا به شرح زير است:
1. تشكيل، اداره و كنترل نشست هاي عادي و فوق العاده،
2. تعيين و اولويت‌بندي مسائل و موضوعات قابل طرح در نشست،
3. زمان‌بندي ارائه طرح‌هاي مربوط و نظارت دقيق بر آن،
4. ابلاغ مصوبات به اعضا و واحدهای مربوط،
5. تأييد و نظارت بر تنظیم و ارسال گزارش نشست ها،
6. نظارت بر عملكرد كارشناسان، دبیر شورا و همكاران،
7. پيگيري مصوبات شورا و حصول اطمينان از به نتيجه رسيدن آن،
8. ارائه گزارش عملكرد به شوراي مرکز.
ماده 5- وظايف دبیر شورا به شرح زير است:
1- هماهنگي تشكيل نشست ها (ارسال دعوت نامه‌ها و پيگيري حداقل 2 روز قبل)،
2- اطلاع رساني و پي‌گيري جهت تهيه منابع و امكانات (پذيرايي، وسايل، كتب و مانند آن)،
3- ضبط تصويري و يا صوتي جلسات و پياده سازي آنها،
4- تهيه گزارش نشست ها و ارائه آن به رئیس شورا جهت تأييد (حداكثر 3 روز بعد)،
5- بايگاني گزارش نشست ها و مستندات مربوط به شورا در بايگاني،
6- پيگيري امور محوله و جاري از سوي شورا،
7- ارسال مدارك و مستندات مربوط به هر نشست با هماهنگي رئیس شورا (حداقل 2 روز قبل)،
8- ارائه گزارش از وظايف محوله به رئيس شورا.
ماده 6- نشست هاي شورای برنامه ریزی با حضور اكثريت رسمی شده و مصوبات آن با رای اكثريت حاضران، معتبر است.
ماده 7- مصوبات این شورا در چارچوب وظایف و اختیارات شورا و به شرط عدم مغایرت با آیین نامه های اجرایی و مصوبات شورای مرکز برای اعضا الزام آور می باشد. آن دسته از مصوبات شورا که در چارچوب اختیارات شورا نمی باشد به عنوان نظر مشورتی برای ریاست مرکز ارسال می گردد.
ماده 8- اجرای آن دسته از مصوبات شورا که دارای بار مالی است منوط به موافقت رئیس مرکز می باشد.
ماده 9- اين آيين نامه در 9 ماده در نود و پنجمين نشست شورای مرکز رشد دانشگاه قم تصویب شد و هرگونه تغییر منوط به موافقت شورای مرکز است.

این مقاله را محبوب کنید

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان