برگزاری سمینارها، دوره ها و کارگاه¬ها (برنامه های آموزشی)

آيين نامه (21)
برگزاری سمینارها، دوره ها و کارگاه¬ها (برنامه های آموزشی)
توسط واحدهاي فناور، موسسات و شرکت های دانش بنیان

 

ماده 1- واحدهای فناور مستقر در مركز و يا موسسات و شركت هاي دانش بنيان، مي توانند به منظور آموزش تجاری سازی علوم و فنون، قوانين و علوم مورد نياز برای واحدها و شرکت‌های خصوصی و ديگر علاقه مندان، بر اساس اين آيين نامه، جهت برگزاري برنامه آموزشي اعلام آمادگي كنند.
ماده 2- متقاضيان برگزاري برنامه های آموزشي موظف اند مشخصات كامل برنامه آموزشي شامل سرفصل، تعداد ساعت، نام استاد يا استادان، زمان، محل و مبلغ ثبت نام و هزینه تمام شده و حداقل تعداد شرکت‌کنندگان در برنامه آموزشی را در متن درخواست خود اعلام كنند.
ماده 3- پس از بررسي كميت و كيفيت درخواست مطرح شده، مراتب موافقت يا مخالفت مرکز با برگزاري برنامه آموزشی و یا اصلاحات مورد نیاز برای موافقت، از سوي مركز به اطلاع متقاضی رسانده مي¬شود.
ماده 4- درآمدهاي برنامه‌های آموزشی بين مركز و متقاضي طبق یکی از حالات زیر تقسيم خواهد شد:
• حالت یک: متقاضی برگزاری دوره آموزشی، واحد فناور مرکز باشد.
در این حالت حداکثر 15 درصد از درآمد دوره به مرکز اختصاص خواهد یافت.
• حالت دو: متقاضی برگزاری دوره آموزشی، موسسه یا شرکتی غیر از واحدهای فناور مرکز ‌باشد.
در این حالت حداقل 10 و حداکثر 30 درصد از درآمد دوره به مرکز اختصاص خواهد یافت.
تبصره: در حالت دو، تعیین سهم درآمد مرکز به میزان کمتر از 10 درصد، نیاز به تایید شورای مرکز دارد.
ماده 5- مرکز می‌تواند به معرفی افراد متقاضی شرکت در دوره آموزشی اقدام کند که متقاضی موظف است تخفیفی با توافق مرکز، برای این گروه لحاظ کند.
تبصره: معادل میزان تخفیف لحاظ شده برای این دسته از شرکت‌کنندگان، از سهم درآمد مرکز کسر خواهد شد. بدیهی است که مجموع تخفیف‌های لحاظ شده، نباید از کل سهم درآمدی مرکز بیشتر شود.
ماده 6- هزینه اجاره تجهیزات و خدمات طبق تعرفه پیوست، به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.
تبصره: مرکز برای استفاده از تجهیزات خود بر ديگران تقدم دارد و تا پیش از تسویه مالی متقاضی، قادر خواهد بود از امکانات خود در راستای اهداف و مأموريت هايش استفاده كند.
ماده 7- یک نسخه از فیلم تهیه شده از کلاس در اختیار مرکز قرار خواهد گرفت.
ماده 8- مدرک تحصیلی و رزومه استاد یا اساتید برنامه‌های آموزشی، می‌بایست به تایید مرکز برسد.
ماده 9 - پس از امضای قرارداد همکاری و اتمام ثبت‌نام دوره آموزشی، متقاضی می‌بایست مبلغ تعیین شده به عنوان سهم درآمدی مرکز را به شماره حساب «درآمدهای اختصاصی مرکز رشد دانشگاه قم» واريز كرده و فيش بانکی آن را پیش از شروع دوره به مرکز تحویل دهد.
تبصره: واحدهای مستقر در مرکز می توانند هزینه مصوب را از محل اعتبار خدماتی واحد در نزد مرکز کسر كنند.
ماده10- چنانچه متقاضی به تعهدات مندرج در قرارداد عمل نکند، از تضمینات دریافت شده از متقاضی در هنگام عقد قرارداد، جهت جبران خسارات وارده استفاده خواهد شد.
ماده 11- تعرفه‌های اجاره تجهیزات و خدمات در جداول پيوست، مربوط به سال 92 بوده و هرگونه کاهش يا افزايش در مبالغ مذکور با تشخيص رئيس مرکز صورت خواهد پذیرفت.
ماده 12- اصلاح اين آيين¬نامه در 12 ماده¬ و 4 تبصره در یکصد و شصت و پنجمین نشست شوراي مركز رشد دانشگاه قم مورخ 02/03/1392 به تصويب رسيد و هر گونه تغيير منوط به موافقت این شورا مي باشد.

پيوست 1 آيين نامه 21: کرايه امکانات

رديف

نوع وسيله يا مکان

هر ساعت (ريال)

روزانه (تا10ساعت) (ريال)

هر شبانه روز(ريال)

1

کامپيوتر (بدون اتصال به اينترنت به ازای هر سیستم)

5000

-

-

2

کامپيوتر (با اتصال اينترنت به ازای هر سیستم)

7000

-

-

3

ويدئو پرژکتور

-

-

100000

4

دوربين ديجيتال عکاسی و فيلم برداری

-

-

50000

5

سه پايه دوربين ديجيتال فيلم برداری

-

-

100000

6

ماینتور ال سی دی

-

-

200000

 


پيوست 2 آيين نامه 21: هزينه خدمات

رديف

نوع خدمات

واحد

قيمت (ريال)

چاپ بنر

یک متر مربع

40000

ارسال پیامک

یک صفحه فارسی

110

یک صفحه انگلیسی

210

شبکه دولت

-

-

ارسال نامه الکترونیکی

یک عدد

1500

تابلو اعلانات

-

-

صدور گواهی نامه حضور با امضای ریاست مرکز رشد

یک عدد

1500

پذیرایی

یک عدد کیک و آبمیوه

7000

نیروی خدماتی

یک نفر

200000


این مقاله را محبوب کنید