01 مهر 1400

چگونگی پشتیبانی واحدهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه قم

آيين‌نامه (20)
چگونگی پشتیبانی واحدهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه قم

 

ماده 1- کلیه واحدهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه قم، از سوی مرکز مورد پشتیبانی قرار می¬گیرند.
ماده 2- کارشناسان متخصص به صورت پاره¬وقت و تمام وقت به عنوان پشتیبان واحدهای مستقر در مرکز فعالیت می‌کنند. کارکنان مرکز برای این منظور در اولویت می¬باشند.
ماده 3- با توجه به حجم فعالیت واحدها يك کارشناس، مسئول پشتیبانی چند واحد مستقر می¬باشد و در صورت ضرورت از همکاری مشاوران و پشتیبانان دیگر بهره می¬گیرد.
ماده 4- وظایف پشتیبان به شرح زیر است.
• نظارت عمومی بر عملکرد واحد،
• کنترل پیشرفت فعالیت¬های واحد طبق برنامه زمان¬بندی،
• کنترل امور جاری واحد،
• ارائه تذکرات لازم به منظور پیشرفت کار واحد،
• هدایت واحد به سمت رشد و توسعه و پیشبرد امور مربوط به ایده محوری،
• هدایت واحد به سمت ایجاد یکپارچگی (تفکر نظام¬مند و استراتژیک) در فعالیت¬های خود،
• نظارت بر عملکرد مالی، اداری و عملیاتی واحد،
• نظارت بر استفاده بهینه از منابع در فعالیت واحد،
• سوق دادن واحد به سمت رشد و توسعه و پیدا کردن مزیت پایدار رقابتی،
• ایجاد ذهنیت پویایی و حرکت به سمت افزایش شهرت تجاری واحد،
• راهبری استفاده واحد از خدمات مشاوران.
ماده 5- فعالیت پشتیبان، جنبه ارشادی دارد. لیکن واحد مستقر می¬بایستی طبق برنامه زمان¬بندی نسبت به فعالیت خود در امر پیشبرد ایده محوری اقدام کند. چنانچه پشتیبان انحراف از برنامه¬ها و ایده محوری را احراز کند موضوع را جهت اقدامات بعدی به شورای پذیرش گزارش می¬کند.
ماده 6- مسئولیت هماهنگی پشتیبانان به عهده دفتر پذیرش و پشتیبانی می¬باشد.
ماده 7- پشتیبان حداقل یک ساعت در هفته در قالب یک برنامه زمان¬بندی مشخص با مدیر و همکاران واحد فناور، جلسه خواهد داشت.
ماده 8- هزینه پشتیبان در قالب ساعات موظف و يا پرداخت حق‌الزحمه از سوي مركز مي‌باشد.
ماده 9- واحد هر ماه یک‌بار گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به پشتیبان ارائه می¬دهد.
ماده 10- پشتیبان هر سه ماه یکبار گزارش خود را از عملکرد واحد به مرکز ارائه می¬دهد.
ماده 11- شورايي مركب از پشتيبانان به عنوان شوراي پشتيباني به منظور زير به طور مرتب تشكيل مي‌شود:
• ايجاد هماهنگي جهت پشتيباني واحد توسط پشتيبانان مختلف،
• تبادل تجربه پشتيبانان،
• حل مساله احتمالي در مورد واحدها با نظر مشورتي.
ماده 12- این آیین¬نامه در 12ماده در شصت¬و¬چهارمین نشست شورای مرکز رشد دانشگاه قم تصویب شد و هر¬گونه تغییر منوط به موافقت شورای مرکز است.

این مقاله را محبوب کنید

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان