01 مهر 1400

حق مشاوران و کادر اجرايی مرکز رشد

آيين نامه (12)
حق مشاوران و کادر اجرايی مرکز رشد


ماده 1- پرداخت هرگونه حق مشاوره يا همكاري از طرف مرکز رشد به اشخاص حقيقی يا حقوقی صرفاً با پيشنهاد رئيس مرکز امکان پذير می¬باشد.
ماده 2- حق شركت در جلسه شورای مرکز رشد در سال 85 به ازاي هر جلسه يكصد و پنجاه هزار ريال تعيين مي‌شود.
تبصره: میزان افزایش سالانه این مبلغ، توسط رئیس مرکز تعیین و به تصویب شورای مرکز می‌رسد.
ماده 3- سقف پرداخت حق مشاوره جهت شركت در جلسه مصاحبه، نظارت، ارزيابي و مشاوره واحدهاي مدعو در سال 85 برای هر ساعت به قرار زير است:
دكترا 100,000 ريال- كارشناسي ارشد80,000 ريال- ديگران 60,000 ريال
تبصره: میزان افزایش سالانه این مبلغ، توسط رئیس مرکز تعیین و به تصویب شورای مرکز می‌رسد.
تبصره: مبلغ و چگونگي قرارداد توسط رئيس مركز تعيين می شود.
ماده 4 - مشاوران و برگزار کنندگان کارگاه¬ها و دورهای آموزشی برای واحدهای مستقر در مرکز براساس نياز مرکز، به پيشنهاد رئيس یا کارشناسان مرکز می‌توانند معرفی شوند و مبلغ پايه حق مشاوره و آموزش برای آنها به ازای هر ساعت به صورت توافقی و با تأييد شورای مرکز خواهد بود . اين مبلغ بر اساس متوسط نمره نظرخواهی از کارآموزان يا مشاوره گيرندگان بر اساس فرمول زير تا 25% قابل افزايش يا کاهش است. که اين مبلغ در قالب قرارداد به آنها پرداخت خواهد شد:
x = متوسط امتياز کسب شده در نظرخواهی
درصد افزايش يا کاهش حق‌الزحمه مدرس =75 –x
ماده 5- حق¬الزحمه ¬مديران و نيروهاي مركز با گزارش ساعت كاركرد آنها توسط رئيس مركز¬ و بر اساس مبلغ ساعت اضافه كاري پرداخت مي¬گردد. همچنين ماهانه حداكثر 15 ساعت به عنوان حق مسؤوليت با تأييد رئيس مركز به ساعات كاركرد مديران مركز اضافه مي¬شود.
ماده 6- اين آيين نامه در 6 ماده در نشست 184 شوراي مركز رشد دانشگاه قم اصلاح شد و هرگونه تغيير منوط به موافقت شوراي مركز مي باشد.

این مقاله را محبوب کنید

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان