01 مهر 1400

سياست‌هاي جذب و توزيع پروژه‌هاي تحقيقاتي

آيين‌نامه (15)
سياست‌هاي جذب و توزيع پروژه‌هاي تحقيقاتي
مقدمه

به منظور گسترش ارتباطات بين بخش‌هاي اقتصادي و دانشگاه‌ها، جذب و توزيع طرح‌هاي تحقيقاتي مورد نياز صنايع به واحدهاي مستقر در مركز رشد براساس سياست‌هاي زير انجام مي‌گيرد.

ماده 1- قراردادهاي تحقيقاتي كليه واحدهاي مستقر در مركز رشد كه داراي هويت حقوقي مستقل هستند مستقيماً به وسيله خود موسسه با حضور نماينده تام‌الاختيار مركز رشد منعقد مي‌گردد.

تبصره: در صوت توافق مجري و كارفرما، عقد قرارداد توسط مركز رشد امكان پذير است.

ماده 2- اولويت جذب طرح‌هاي تحقيقاتي در مركز رشد با طرح‌هايي است كه منجر به نتايج اجرايي، عملي و نيز گسترش فناوري گردد. در اين رابطه انجام طرح‌هاي مطالعاتي فقط در صورت تشخيص شوراي مركز رشد امكان پذير است.

ماده 3- به منظور كمك به هر چه تخصصي‌تر شدن و افزايش ضريب موفقيت پروژه‌هاي تحقيقاتي، توزيع اين پروژه‌ها از طريق شوراي مركز بين واحدهاي مستقر به شكل زير صورت مي‌پذيرد:

3-1) طرح‌هاي تا سقف 000/000/100 ريال توسط هسته‌ها امكان پذير خواهد بود.

3-2) انجام طرح‌هاي با اعتبار تا سقف 000/000/500 ريال و يا طرح‌هاي توسعه‌اي و چند زمينه‌اي، توسط شركت‌ها امكان پذير خواهد بود.

3-3) طرح‌هاي با اعتبار بالاتر از 000/000/500 ريال صرفاً توسط واحدهايي كه داراي رتبه‌بندي متناسب بوده و يا قبلاً طرح‌هايي را تا سقف 50% قرارداد مزبور به انجام رسانده‌اند، امكان پذير خواهد بود.

ماده 4- اين آيين‌نامه در 4 ماده و 1 تبصره در دهمين نشست شوراي مركز رشد تصويب شد و هرگونه تغيير منوط به موافقت شوراي مركز مي‌باشد.

 

این مقاله را محبوب کنید

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان