01 مهر 1400

روش سرمايه‌گذاري تحقيقات كاربردي

آيين‌نامه (14)
روش سرمايه‌گذاري تحقيقات كاربردي
مقدمه

حمايت مالي از ايده‌هاي واحدهاي مستقر در مركز رشد و كمك به بنيه مالي اين‌گونه واحدها در راستاي تبديل ايده به نمونه و محصول از عمده اهداف مركز رشد مي‌باشد.

ماده 1- حمايت‌هاي مركز در سه محور اساسي زير قابل انجام است:

1-1 ) جذب پروژه از صنعت و عقد قراردادهاي تحقيقات كاربردي

1-2 ) جذب پروژه با موافقت‌نامه مستقل از محل اعتبارات متمركز دولتي

1-3 ) اعتبارات پرداختي از محل بودجه‌هاي عمومي و رديف‌هاي خاص كه مركز رشد در اختيار قرار دارد.

ماده 2- سياست‌هاي كلي در خصوص پرداخت اين اعتبارات به شرح زير است:

2-1 ) روش پرداخت تابع مقررات منبع اعتبارات است.

2-2 ) با توجه به كاهش اولويت از نقطه نظر مركز رشد، پرداخت از بند 1-1 به سوي بند 1-3 با محدوديت بيشتري همراه خواهد بود.

2-3 ) روش پرداخت بايد حداقل دخالت در مديريت مالي واحد مستقر را ايجاد كند.

2-4 ) روش پرداخت براساس سياست حمايت از واحد است و مركز رشد خود را متولي واحد نمي‌داند.

2-5 ) تامين اعتبار مي‌بايست در راستاي تقويت نيروي انساني شاغل و ايجاد اشتغال در واحد گردد.

ماده 3- روش‌هاي حمايت مالي واحدهاي مستقر در مركز رشد به اين شرح است:

3-1) اعتبارات موضوع بند 1-1 پس از كسر سهم بالاسري و براساس وصول از كارفرما در قالب قرارداد پيماني بين مركز رشد و واحد در اختيار واحد قرار مي‌گيرد.

تبصره: در مورد پروژه‌هايي كه بخشي از اعتبار آن از طريق رديف‌هاي اعتبارات دولتي تامين مي‌گردد نيز در قالب همين ماده پرداخت مي‌شود.

3-2 ) اعتبارات منظور شده موضوع بندهاي 1-2 و 1-3 براي طرح‌ها در قالب قرارداد پيماني و براساس صورت وضعيت و پيشرفت كار به شرح زير در اختيار واحدها قرار مي‌گيرد:

- اعتبارات براساس مراحل پيشرفت كار كه در قرارداد مشخص شده‌اند به پروژه تخصيص مي‌يابد.

- پرداخت اعتبارات مربوط به خريد تجهيزات مورد نياز طرح براساس اسناد ارائه شده صورت مي‌گيرد.

ماده 4- اين آيين‌نامه در 4 ماده و 1 تبصره در دهمين نشست شوراي مركز رشد تصويب شد و هرگونه تغيير منوط به موافقت شورا مي‌باشد.

 
 

این مقاله را محبوب کنید

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان