استفاده از امکانات مرکز رشد و تعرفه خدمات

آيين ­نامه (10)

استفاده از امکانات مرکز رشد و تعرفه خدمات

 

ماده 1-  برگزاری هر گونه جلسات علمی، پژوهشی، آموزشی، تجاری و اقتصادی با استفاده از امکانات موجود در مرکز رشد با تشخيص رئيس مرکز و در قبال پرداخت کرايه بلامانع است.

ماده 2- اعضاي واحدهاي مستقر و نيروهاي مركز با پرداخت کرايه و تأييد کتبی رئيس يا معاون مرکز، حق استفاده از امکانات سمعی و بصری مرکز را در داخل مرکز دارند و خـروج  برخي وسايل از مرکز ممنوع است. خروج وسـيله از مرکـز با مجوز كتبي رئيس مركز امکان‌پذیر است و مطابق فهرست پيوست کرايه شبانه‌روزی برای آنها تعيين و دریافت می‌شود.

ماده 3- متقاضيان حقيقی و حقوقی با ارائه درخواست کتبی از رئيس مرکز وتعيين وقت مي‌‌توانند از امکانات مرکز استفاده كنند. بديهی است حق تقدم استفاده از تجهيزات و امکانات با کسی است که درخواست خود را زودتر به مرکز ارائه کند.

ماده 4- پس ازتعيين وقت و مشخص شدن کرايه سايت و اتاق كامپيوتر و سمينار و امکانات و تجهيزات، متقاضی بايد مبلغ کرايه را به شماره حساب مرکز واريز كرده و با ارائه فيش بانکی به کادر اجرايی در مرکز حداقل يک روز قبل از برگزاری برنامه در فهرست تعيين وقت قرار داده شود. واحدهای مستقر در مرکز می‌توانند کرايه امکانات درخواستی خود را از محل اعتبار خدماتی واحد در نزد مرکز کسر كنند اما کرایه تجهیزات سخت‌افزاری در اختیار واحدهای فناور سه ماه یکبار محاسبه شده و با هزینه اجاره‌بهای اتاق از واحد دریافت می‌شود. در صورت عدم کسر مبلغ کرايه يا عدم ارائه فيش بانکی، مرکز هيچ تعهدی برای ارائه خدمات به متقاضي ندارد و وقت تعيين شده به شخص ديگری می­تواند واگذار شود.

ماده 5- هر گونه خسارت به اموال مرکز رشد موجب ضمان فرد حقيقی يا حقوقي است که امکانات مرکز در آن زمان تحت اختيار وکرايه او می باشد. اگر وسيله­ای دچار مشکل شود وسيله را عيناً بايد جايگزين کند يا  معادل قيمت وسيله يا خسارتی را که ايجادكرده است بپردازد.

ماده 6- مرکز برای استفاده از امکانات خود بر ديگران تقدم دارد و تا پيش از  زمان ارائه فيش بانکی يا کسر مبلغ کرايه از حساب واحد، قادر خواهد بود برای تعيين وقت و تامين امکانات خود در راستای اهداف و مأموريت‌هايش استفاده كند. اگر سمينار يا برنامه‌ای توسط شخص حقيقی يا حقوقی با همکاری مرکز و  تأييد رئيس مرکز انجام پذيرفت، آن شخص از پرداخت هزينه و کرايه برای استفاده از امکانات مرکز معاف خواهد بود.

ماده 7- تعرفه خدمات قابل ارائه در مرکز، اجاره و کرايه امکانات آن برای سال85 در جداول پيوست آمده است. در خرداد هر سال در شورای مرکز جدول پیوست به روز می‌شود کاهش يا افزايش در مبالغ مذکور با تشخيص شورای مرکز مي­باشد.

ماده 8- اگر واحدی درخواست استفاده از تلفن را داشت بايد به طور کتبی از رئيس مرکز درخواست كرده و هزينه مکالمه واحد بر اساس قبض صادره از اعتبار خدماتی آن کسر يا به بدهي اش اضافه خواهد شد.

ماده 9- اگر واحدی درخواست استفاده از اينترنت را داشت بايد به طور کتبی از رئيس مرکز درخواست كرده و بر اساس آن هزينه از اعتبار خدماتی آن واحد کسر يا به بدهي­اش اضافه خواهد شد. 

 ماده 10- اين آيين­نامه در 10 ماده در نشست 184 شورای مرکز رشد دانشگاه قم اصلاح گردید. هرگونه تغيير منوط به موافقت شوراي مركزرشد مي باشد.


پيوست 1 آيين نامه 10: کرايه امکانات

 

رديف

نوع وسيله يا مکان

هر ساعت (ريال)

روزانه (تا10ساعت) (ريال)

هر شبانه روز(ريال)

1

سالن سمينار (بدون وسايل سمعی و بصری)

20000

200000

-

2

سايت کامپيوتر(بدون اتصال به اينترنت)

120000

1000000

-

3

سايت کامپيوتر(با اتصال به اينترنت)

140000

1200000

-

4

کامپيوتر

2000

10000

20000

5

ويدئو پرژکتور

20000

100000

-

6

ويدئو

2000

10000

15000

7

تلويزيون

2000

10000

-

8

دوربين ديجيتال عکاسی

2000

10000

20000

9

دوربين ديجيتال فيلم برداری

6000

30000

60000

10

سه پايه دوربين ديجيتال فيلم برداری

1000

5000

10000

11

اتاق جلسه(بدون وسايل سمعی و بصری)

5000

30000

-

 

پيوست 2 آيين نامه 10: هزينه خدمات

رديف

نوع خدمات

واحد

قيمت (ريال)

اجاره اتاق (ماهانه)

هر متر مربع

درون دانشگاه 26000

بيرون دانشگاه 30000

لوازم مصرفي

 

قيمت خريد در سال جاري

مشاوره

دوره‌هاي آموزشي عمومي

طبق آیین نامه 12

دوره‌هاي آموزشي تخصصي

مشاوره عمومي انفرادي

مشاوره تخصصي انفرادي

آزمايشگاه و كارگاه

دستگاه ساعت

با توافق معاونت پژوهشي و دانشكده‌هاي مربوط

اينترنت

هر ساعت

3000

كپي A4

يك رو

150

دو رو

200

تايپ

ساده (هر صفحه)

800

با فرمول (هر صفحه)

1100

پرينت ليزري

هر صفحه (با كاغذ)

300

ارسال فكس (قيمت تلفن مجزا حساب مي‌شود)

هر صفحه A4

1500

دريافت فكس

هر صفحه (با كاغذ)

1000

رايت CD

هر عدد

1500

كپي A5

يك رو

100

دو رو

150

كپي A3

يك رو

300

دو رو

400

اسكن هر برگه A4

هر عدد

1000

اسكن هر برگه A5

هر عدد

500

اسكن و خدمات گرافيكي عكس

هر عدد

1000

كار كامپيوتري كارشناس اداري

هر ساعت

10000


پيوست 3 آيين نامه 10: کرايه وسايل

 

رديف

نام وسيله

اجاره بها (ماهانه)

تعداد

 

ميز کار کوچک

8000

 

 

ميزکار بزرگ

10000

 

 

ميز پذيرايی

4000

 

 

ميز کامپيوتر

10000

 

 

صندلی ساده

2500

 

 

صندلی چرخدار

7500

 

 

کمد

15000

 

 

فايل

12000

 

 

گوشی تلفن

4000

 

 

جالباسی

2000

 

 

این مقاله را محبوب کنید