01 مهر 1400

استفاده از کتابخانه­ ها، بخش اطلاع ­رسانی و اينترنت

آيين نامه (9)
 
استفاده از کتابخانه­ ها، بخش اطلاع ­رسانی و اينترنت
 
 

ماده1- براساس هماهنگي به عمل آمده باكتابخانه ­دانشگاه قم كليه اعضاي واحدهاي مستقر درمركزرشد دانشگاه قم با دريافت معرفي نامه از رئيس مركز اجازه می­يابند از بخش امانی کليه کتابخانه­های دانشگاه قم و مركز رشد بهره‌مند شوند. اين اعضا موظف­اند کليه قوانين و مقررات آيين­نامه اجرايی كتابخانه را رعايت كرده و هر گونه خسارت يا ديرکرد در تحويل کتاب را شخصاً جبران كنند.

ماده 2- در هنگام خروج و تسويه حساب، واحدي كه كارت كتابخانه از طرف مركز براي آن صادر گرديده است، موظف است برگه تسويه با کليه کتابخانه­های دانشگاه را به مرکز تحويل دهد. بدهی واحد به کتابخانه­ها جز بدهی واحد به مرکز محسوب شده و مرکز موظف است خسارت يا جايگزينی کتب امانت گرفته به کتابخانه‌ها راجبران كند.

ماده 3- مشاوران و همكاران مرکز رشد نيز با دريافت کارت كتابخانه ازمرکز می­توانند همانند اعضاي‌واحدها و مطابق ماده 1 از امانت گرفتن کتب از کتابخانه­ها بهره مند شوند و شخصاً موظف به پرداخت بدهی يا خسارت احتمالی وارده به کتابخانه­ها هستند و مرکز رشد پیگيری اين امر را بر عهده می‌گيرد.

ماده 4- اگر فردی از اعضاي واحدهای مستقر يا مشاوران مرکز يا مسؤولين مرکز تمايل به تکثير بخشی از کتب مرجع يا نشريات را داشت و اين کار با مقررات کتابخانه­ها منافات نداشت ، مکتوب مذکور به طور موقت تحويل مرکز رشد می­گردد و پس از تکثير توسط مرکز به کتابخانه ارجاع می­گردد .

ماده 5- اعضاي مرکز رشد ، مشاوران و کادر اجرايی مرکز که کارت كتابخانه دارند می‌توانند از خدمات بخش اطلاع رسانی استفاده كنند.

ماده 6 - در صورتی که شخصی از اعضاي ­ساير پارک­ها و مراکز رشد متقاضی استفاده از خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی دانشگاه باشند می­تواند از طريق مدير آن مرکز با مکاتبه با مرکز رشد اين دانشگاه از اين خدمات استفاده كنند.

ماده 7 - مرکز می­تواند با مجوز معاونت پژوهشی از امکانات اينترنت دانشگاه استفاده كند و واحدهای مرکز می‌توانند به شبکه داخلی مرکز اتصال يافته و از خدمات آن استفاده كنند.

ماده 8­ - اين آيين­نامه در 8 ماده درهفتمين نشست شوراي مركز رشد دانشگاه قم تصويب‌ شد وهرگونه تغييرمنوط به موافقت شوراي مركز مي باشد.

 

این مقاله را محبوب کنید

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان