01 مهر 1400

ارائه خدمات به ­واحدهاي مستقر

 
آيين نامه (6)
 
 
 

ارائه خدمات به ­واحدهاي مستقر

 

ماده 1- پس از طي مراحل پذيرش، به منظور اخذ مجوز عقد قرارداد استقرار در مرکز ، واحد از بين محل­هاي باقيمانده در مركز مي تواند محل استقرار و اسکان خود را در مرکز به همراه وسايل استيجاري انتخاب كرده و آن را تحويل گرفته و کليد اتاق را دريافت كند.

واحد بدون استقرار و اسکان در مرکز رشد نمي­تواند قرارداد استقرار ببندد. هسته ها و شركت­هايي كه برنامه تجاري آنها به تاييد مركز نرسيده در مقطع پيش رشد، و شركت­ها در مقطع رشد و واحدهاي تحقيق و توسعه و دانشگاهي مي‌توانند در مقطع رشد تحقيقاتي استقرار يابند. نحوه ارائه خدمات به واحدها و ميزان هزينه آن توسط شوراي مركز تعيين خواهد شد.

ماده 2-  هر واحد از يک خط تلفن داخلي مي تواند استفاده كند و در صورت نياز به ارتباط بيروني قبض هزينه مكالمات تلفني جزو بدهي واحد محسوب مي­شود.

ماده 3- واحد متقاضي در صورت امكان وسايل مورد نياز  خود را از مرکز اجاره مي­كند. تعرفه وسايل استيجاري مرکز به طور ساليانه توسط شوراي مرکز تعيين مي شود . لازم به ذکر است که معادل هزينه هر گونه ايجاد ضرر يا تخريب وسيله يا محل مرکز جزو بدهي‌هاي واحد به مرکز محسوب مي‌گردد.

ماده4- پس از استقرار واحد در مرکز ، واحد مي تواند از کليه خدمات پشتيباني علمي و تخصصي قابل ارائه در مرکز استفاده كند. اين خدمات به تفکيک عبارت است از خدمات اداري­،خدمات مالي و اعتباري، کتابخانه، اطلاع رساني واينترنت، استفاده از کارگاه­ها و آزمايشگاه­هاي دانشگاه و برگزاري دوره‌ها وکارگاه­هاي آموزشي، مشاوره هاي تخصصي­. اين خدمات بر اساس آيين­نامه­هاي مرکز به واحدهاي مستقر ارائه مي شود.

ماده 5- از آنجا که مرکز رشد خدمات اداري­ را به واحدهاي مستقر ارائه مي­كند کليه مراجعات افراد غير عضو در واحدهاي مرکز مي­تواند به اطلاع امور اداري مرکز برسد يا از طريق آن هماهنگ در دفتر مخصوص درج گردد.

ماده 6- هزينه خدمات ارائه شده توسط مرکز به واحدهاي مستقر در كاربرگ مربوط درج و از محل اعتبار خدماتي غير مستقيم واحد نزد مرکز کسر يا به بدهي واحد افزوده مي­گردد.

ماده 7- اين آيين نامه در 7 ماده  در پنجمين نشست شوراي مركز رشد دانشگاه قم به تصويب رسيد و هر گونه تغيير منوط به موافقت شوراي مركز مي­باشد.

این مقاله را محبوب کنید

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان