05 خرداد 1397
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh pannel

شرایط عضویت در بنیاد ملی نخبگان

مرکز رشد دانشگاه قم جهت عضویت نوآوران و مخترعان در بنیاد ملی نخبگان آماده ی همکاری می باشد، علاقه مندان به عضویت فایل پیوست زیر را جهت آگاهی از مدارک لازم کلیک نمایند. ضمناً می توانند مدارک خود را به دفتر نو آوری مرکز رشد اتاق 207 ارائه نمایند.

جهت دریافت فایل شرایط عضویت در بنیاد ملی نخبگان
اینجا را کلیک کنید.

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB