10 خرداد 1399
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

دوره اصول و فنون مذاکره

دوره اصول و فنون مذاکره

 

مدرس : دکتر سروش حریر فروش

دکتری مدیریت از دانشگاه بورداکس فرانسه 

زمان : 3-4 آذر 98

ساعت : 8 الی 12:30

مکان : پارک علم و فناوری استان مرکزی

این مقاله را محبوب کنید